ING MABULUK SISTEMA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sasabyan da ding aliwa ,ngara pin ding kerakalan ,
Ing lulugud king amanu ya nang wagas kapalsintan.
Uling iti yang pamana ibat pa king kamumulan,
King istorya niting yatu at labuad ding Kapampangan.
King panaun a milabas at dinurut a bilungan,
Ing amanung majadlika memucud yang Kapampangan.
Anya naman ding kastila anggyang keti e dinatang ,
Atin tanang Alpabetu , atin tanang dalerayan.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ngacu ware king sarili ing ambag da kekatamu ,
Ing lagyu ning Filipinas ampong itang Kristianismu.
Binayu da ing kultura , migbubu pang diccionariu ,
Iti bucud meging sangkan ,menialauli ing amanu.
At pati ing panugaling tilsak da king isip tamu ,
Ugali ning mapandirya at ugaling pangalalu.
Ing masakit na pang dili guguyud ta king kalbaryu,
Angga pa king salukuyan malimbuad la ding “DOROBO “

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Panugaling ” KURUNG BASTI ” ing panasbuk at kasebyan ,
Detang matwang memanuna , king mabilug a sikluban .
Matula lang makirungut , sasagacgac pa’t titiman ,
Dapot busal ning pamisip mamuwangis la at mamasdang !
Ing ugaling BALIKUTSA anggang ngeni manalandang ,
Mebilang lang batung sepu e dinalan king timbangan.
Kabang keti kng masala mamayutput ing kabiran………
E maglipatu ing lugud magbabo ya ing sagsagan !!!!!

===========================
Balikdan tamu ing napun ding bayaning Pilipino,
Ila mismung mipagtaksil ban milukluk ketang trono.
King influensya’t kabiran i general Aguinaldo
Lijim na yang pepapate ing bayaning Bonifacio.
Iti maslag yang patutu ing ablas ning pangalalo ,
Mabayat yang binang tutu eya dapat manibabo.
Nung king taldawa ding watas ding kulda pa at bantilo,

Ela sana kukuluban , palulutan king kalburo !

=========================

==========================
Diwang Maliap Ning Candaba.
8/26/2020
Torrance ,LA.
VIENCY ..

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *