ING PUSU CUNG PALDAS


……………………………………………….. ” ING PUSU CUNG PALDAS “……………………………

1.
E dapat tangisan ing aldo ning napun….
At ing aldo ngeni e dapat masucul.
Nung itang milabas siual yang pagmalun,
E dapat migapus ing bucas mung tungcul.
Anggiang itang aldo maningning nang culul,
Dimla yang mamusyo istung gatpanapun.

2.
Ing bye keting yatu mitmu king sibukan..,
Gatid yang masucsuc kurbada yang dalan .
Daya ampong pawas sibut king katawan ,
Ing maging danggut na ,calma ya pang siual.
King dagat ning bye alun a sumbagal,
King laman at dayang tacdang mayalipan.

3.
Macanian ya naman ing pusung lulugud…,
King cayang ligurang pilsintang tibubus .
Ing caplas ning lugma sintang alang lunus ,
Eya misulapo ala namang gapus…
Babaeng liguran sinese panirug…,
Anting pinanaring linto ya at limbug !

4.
Pusu cung manangis kikyak alang bulad..,
Melaso ing sabla banal nang paninap.
Non ko man igale ding matang magdulap…
Alidaka akit king kakung pigagap.
Nanung meging sala ning pusung ginabak….
Ene bisang cutug manintun pang dilag..

5.
Lasun kening pusu yapa ke ing napun…
Tula at ligayang sumpa tang pibuknul.
Aslag na ning bulan malumbe yang mamun..
Tambing yang migkambil king dustang pagmalun.
Mikintal matalic king salu mecumcum,
Ing darayang pusu ,nukarin magsantung..

6.
Kabuklat ning abak tando ku king awang..,
Mialiwang sampaga king ardin ko tenam.
Ding malagung rosas , maili la’t titiman…
Aliwang sampaga lanat la katawan….
Mebislac cu salu kakung atiglapan
Ding saguiwa napun, melanging dupungan.

7.
Gisingan da kayu king kakung taguri….
King ba cong sagiwa banglu yu mibawi..
At nung kailangan yung pati pinanari ..,
Ikuldas ko ngeni ,ditak mung saguli.
Makanyan yang lugud sikwil mu’t binili…..
Ing pusu kung paldas lumbe dinaguiti ..!DIWANG MALIAP NING CANDABA ..
CALIFORNIA DEC.10 2019
12:30 PM PACIFIC TIME..
BIEN C.YABUT ..
CANDABA,

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *