” DALUMDUM YANG ALANG SALA…..”

1.
Malambat nang tutung bina kening isip mipanagku ,
Itang kutang at pakibat king pamisip malimbuyu.
Deng APU ku at Pengari at karelang peka-nunu,
Ing amanung kapampangan yang dila da’t peka- pusu.
Bait keti king probinsya palipi da ding Malayu.
Dingkunan ding mangatapang , masibukang manimunu ..
2.
Atin datang a penandit sukilkil king gunam-gunam ,
Itang napun a milabas ibatan ning salukuyan.
Meging bunga napin mekad ning dimut kung pegaralan ,
Iti mekad ya ing bakit , ing pakibat e ke dasan.
King panaral a likwan na ning bayaning Dr. Rizal ,
Alang lugud king amanu anting asan a malanam.
3.
Paganaka kaninu ya ? ing lengguajing didikilan ….
Sanu kaya kareng atlu , LUZON, VISAYA’S MINDANAO ?
Deti ilang mangatawan king Perla na ning Asalagan ,
Filipinas ing lagyu na ning bangsa tang pakamalan.
Detang anggang sablang taung bait keti king lebwaran ,
Ing lengguajing Pilipino tutulduan nang dr.Rizal.
4.
Ing bangsa tang Filipinas yamung bukud mamaliwa ,
Tutung dakal a lengguaji , dialectu at salita..
Tumulug ka king sikluban suryan mo ding balang bangsa
Ing amanung gagamitan yamung bukud dang salita.
Ing salitang Pilipino Tagalug yang mabitasa …
E ya dapat pikasaman ing dila ning kekang bangsa.
5.
Tutung -tutu ya ing dapat luguran ya ing amanu ,
Ing amanung peparagul king sariling pangatau…
Kasapuak ta king masala king takde ning INDU tamu ,
Deng amanung kapampangan pigtumaila kekatamu .
Anya dapat luguran ya alang migit maski sanu …
Dapot ena buring sabyan isakwil meng Pilipino.
6.
Mampit tamu king kongresu , king Senadu at jusgadu…
Darabulbul itang Inglish , iti andam yang amanu..
Ilapin ding tutulduan nang Dr.Rizal ketang libru ,
Ilang asan a malanam , alang lugud king amanu.
Kareng lupang Kapampangan lalamna ning panigapu ,
Pagmayapan de pang Inglish king salitang Pilipinu.
7.
Nukarin yang katalauran ? , nukarin ya ing justisya ?
Nukarin ya ing kabiasnang pigdulapan king eskuela ?
Ing lengguajing Pilipino lalto ya pang makasuka ,
Lalaputput itang Ingish lengguaji ning Amerika.
Busal na ning dili-dili , lalakad kung kapa- kapa,
Itang salang alang leguan , dalumdum yang alang sala !!!!!!

Vien C yabut .
Diwang maliap ning Kandaba
Dec.14/21..8am Pacific time.
California.

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *