……………ING TULA NING ORTELANU………………

Ketang kubo king taldawa libutad ning kaparangan,
Memuldi ya ing pamisip tetagan ku at sikanan.
Kayabe ke king panusbung ing lugud ku king lebuaran,
Kayagum ing pasalamat king DIOS IGPA ning katasan..
Kening sablang akakit da dening kakung panimanman,
At king uma na ning angin dadampi king kakung canuan,
Ilang simbul magpatutu ‘tin Dios Igpa babo’t lalam.
Tajimic yang magumasid king galo na ning sikluban.

2
Pangaras ning gatpanapun king kubo kung pagmainan,
Didiluan kong panlalawe detang sablang kakung tenam,
King bitis na ning tarundun ing muna mung apansinan,
Balasenas at kamatis detang okra at kamanyang .
Karin naman bandang babo makabili ing tabagan,
Salilungan ding damulag kasaka da king pastulan.
Detang bibi ampong itik ketang labak pepandiluan,
Detang asu ampong pusa manalanding mitagalan.

3
At nung dening panlalawe igale ko bandang lalam,
Ing tula ning kakung pusu maglapo na king datukan.
Itang paleng kakung silbag king malualas a lubluban,
Teterak at kinding kinding tiu-tiupan na nitang amiam.
Ing aslag na nitang aldo sasalikut king albugan,
Sumlag ya ing bayung bukas magbatyo ya ketang awang.
Ing bili ning Ortelanu sundalus ne ning kakewan.
Galudgud ne niting yatu king lagyu na ning kabiayan.

4
Ing bie na ning Ortelanu ware sa king talasulat,
Meging pluma ya ing sarul ing papel na ya ing dayat.
Manaswe ya at maglinang sasarul ya at sasalbag,
Alang patantan ing takbang tsangang butit itang burak.
At king oras ning paynawa manabas ya king parulun,
Gawan neng aldo ing bengi king bayamung magparanum.
Kauli na keta bale maglutu ya saka tumun,
Salubung ya ing mal dili uman nepa lalam tundun.

5
Kalantang na nitang dase king lande dang pipagkeran,
Damdaman mu itang lambis ing sagikgik alang tuknang.
Eku balu nanung sangkan detang batwing timan-timan
Merine lang sinalikut migpanpan la king kabengian.
Ing pagal da patingapun e manalkas ditac mu man.
Dangalan dang pagmaragul galudgud la ning kabyayan.
Ing dalise dang paninap at taguimpang pakirasan ,
Parangalan do ding supling ketang matas a dangalan.

DIWANG MALIAP NING CANDABA.
BIEN. C YABUT.
CA.USA. 1PM 9/12/16..

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *