BAYUNG BANWA “

Munang diling sambitlan ku ing wagas kung pasalamat .
King DIOS IGPA ning ketawan anti waring peka lamak.
King milabas a pabanwa anggyang atin ya pang salpak,
King lugud ning Guinu tang Dyos akabyusang binang mayap.
Ketang sablang kagutgutan ding pamilya’t kamaganak ,
Ing benti mil ,benti uno , bulung nya mu ning milabas..

Ing bye tamu keting yatu lubus tamung atangalan,
Balang suluk niting labuad malimbwang ing kagutgutan.
Panimanman igale la anggyang benging kapitangan …
Mamaksing la detang balas matulsak man ing kabengyan.
Manigalgal ing gulisak detang INDUNG miyabuban..
Panangis at tagulele king kalma rang meging siwal…

Nukarin ya itang lugud ….Nukarin ya ing panamdam ?
Nukarin ya ing pamisip at kalladwa ding lelangan.?
Pati detang alang malit , lalakad pang magpatalan ,
Misasalbag la king balas ing sagiwa pang katawan.
Kareng sablang lelangan da keti babo ning sikluban ,
Ing tau ing alang lunus , Alang tarus tampalasan!

Anggyang ketang Ebangelyu makasulat at mesambit ,
Ing yatu tang pagkarinan kandungan ne ning ligalig.
Tikdo la ding balang bangsa mipamuk lang misunggalit ,
Antimurin ding penganak keng pengari maging sukib
Dapot itang sablang tau , eta dapat pasalapid ,
Aliwa pang kawakasan at aldo ning pamagbalik .

Ing aldo ning panyatang ku , ngana kabud migsalita….
Anggyang ninu e na balu ,alang ditman a pawaga.
Anya dapat makagising , mamagsilib kayung kusa ..
Ban ali ko matarasyun, mataranta’t maligaga…
Atiwaring mapanako paniatang na eyu piadyan …
Datang na yang alang bulad matulsak ne ing limputan.

Anya sana sablang tau ,panyatang ning bayung banwa ;
Ing lugud at pamagbayu ing ganaka isalbag ya..
Uling iting sabla-sabla atin gulis a mitakda
Sablang bage, bandi ta mu , malaso ngan at mawala..
Ing dagul na ning pibandyan atipun ta keti sulip……
E maliareng kambilan mu king aldo ning pamagsulit..

Ding kayagum at kayabe , bantilan ding Kapampangan ,
Matula tang mikalugud kekata yang salubungan.
Paniatang ning bayung banwa , bayung banwa ning sibukan,
Kapayapan ampon lugud ing gawan tang dalakitan.
King lugud ning Mayupaya kambe ning matas nang kalam,
Yasang bucud ing maghari king mabilug a sikluban.

Bayu ke sa dinan tulduk ,kawatasan kung linubid ,
Kekayu ko panibala nung atin yang makapildis…
Nung atin kung abalangkad ketang kakung pamanggulis ,
Ikayu na ing lumala manibala king panulip..
Yaku naman king luklukan tikal na kung pildis-pildis ,
Masaplalang BAYUNG BANWA ….CAPAMPANGAN LA DING MAG-LUID…!!!!!!!!

DIWANG MALIAP NING CANDABA..
CALIFORNIA JAN.1, 2022..
3PM PACIFIC TIME..
BIENCYABUT.

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *