🍀 Mayubung Kausukan ☘️

Ing taung alang kapanupayan,
ditak a bage agyu nang silaban.
Dapot ing mapanupaya nanu mang bage bubua agyu nang apatda.

🍃 melanie4agosto2022 🍃

May be an image of fire and text
This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *