Author Archives: Sergio Gramonte Calayag

BABAING KAPAMPANGAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Mangalagung kapampangan lalawigan ning PampangaBabai lang mangarangal, malugud la keng pamilyaE mu leguan bibitbitan, pamaglutu mangabiasaMetung la pang kabalitan keng karinan milinis la Kasebian de reng makatua, ampon rening pilosopuItang pusu yang malapit, ketang atian … Continue reading

Posted in Babai, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

KAYABANGAN AT GASTUSAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Unan mu ne ining yabang, tatauli na ing gastusanPablasang ing kayamanan, pilmi iyang magisanDapot ining kayabangan, e magisan agyang dit’manTune ating mitatagan, agyang nanu pa ing gawan Nanu naman ing pagyabang? Iyang metung mu ring … Continue reading

Posted in Panugali, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

ING TAPAT A KALUGURAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Deng aduang mikaluguran maglakad la keng kakewanMasaya keng pamaglakad, masayang mipagkuentuanKeng kaba ning pamaglakad ing oso asalubunganIning metung yang milayi, at sinampa keng tanaman Ining metung a melakuan manigalgal keng kabilianMisip-misip nanung gawan, iya ini … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

ING GINILU KENG MALELDO

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Iyang kanaku mung dimdam, menibatan king asbuk naKang Obispo Ambo David, keng arap na ing kameraKeng CLTV 36 ing mensaji yang babie naPatungkul ya keng maleldo, nung nanu mo ing kanan na Mekibat ya ing … Continue reading

Posted in Parikil, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

I MIDING AT ING ARI

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Ilang mikit pasibayu Atseng Miding at ing AriKetang metung a tiuntiunan karin king Angeles CityGinanap keng penikula, ining penikulang AriKeng produksyun na niting Holy Angel University Atse Miding yang asawa, niting payat a poetaIyang metung … Continue reading

Posted in Parikil, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

KULTURA TAMUNG MENAN, PASIBAYU TAYANG BIAYAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Akayarap ku la ngeni, kening metung kapulunganEducation supervisor, king Concepcion tang balayanSasakupan niting Tarlac, ining labuad kapampanganIya ngening pisasabian ing kulturang Kapampangan Kanita e malumpawi bagkus lalung pasulunganIng amanu tamung menan, tune iyang pakamalanIng amanung … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

EUFROCINA T. PE√ĎA, POETISA LAUREADA

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Nung wari keng Santacruzan, Indang Ofring ya ing ReinaMalagu ya’t maganaka, iya ing Reina ElenaKening sabat Santacruzan, aku naman consorte naA tinapat ketang Goydo, ing prinsipe ning Borgonia Dapot ini bungang isip, arapan ta ing … Continue reading

Posted in Parikil, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

MAGSIPAG KA AMPON GUNYAT

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Ing manialing bakal bote iyang kakung apalabasKening kakung panimanman mibalik ya ing milabasItang napun nakadua na, keting isip akabakasIyang kakung adalanan, e mebura, e kinupas Anak ku pa mung malati, atsu ku elementaryaMamaglaku kung ice … Continue reading

Posted in Bie, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

PIGAGAP NING KALUGURAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Kasampat na ning panagkat, matalik kung kaluguranTalagambul ning kultura, ila rening miyaduanganNanu ya man ing aguman, karelang tatalakaranIgalang ing balang metung ban ayabut ing parasan Rizalino “Joey” Ocampo matenakan a poetaInagkat no reng poeta at … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

YUMUNG LUGUD ING MILULAN

nang: Poeta Sergio Gramonte Calayag Kayabakan a maranun ilang atsu keng pagkeranBibilad ya ining bungsu, ing kuentuwan alang tuknangAgyang aku ing matundu, at ing tundu lalabananIla reng pakirandaman, nung nanu ing pisasabian Ing milabas keni nang bie anting paslu king … Continue reading

Posted in Lugud, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment