Category Archives: Poeta Alfonso Gomez Pedroche

Nucarin ca?

Manibat qng aldoMicauani cata,Yng pusong merunotManiglo ya queca. Ala cung patugotBabatyo qng banuaMagbacasacalingCarin, aquit da ca. Qng pamagcasaquitAt pamimibata,Carin ya maratunYng cacung caladua. Sinta, nucarin ca?Panintunan daca,Qng aslag ning bulanCaren ngang estrelia. Angian qng paninapUstung miquit ca ta,Ecuna asucadYng cacung … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche | Leave a comment

Pamagpakumbaba

https://www.facebook.com/reel/800896335100572

Posted in Bie, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche | Leave a comment

Arung

https://www.facebook.com/reel/1618709508638373

Posted in Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment

LUGUD ANTING PULUT

https://www.facebook.com/reel/833831938363927 “Pulut-panilan, ing canacung buri”Simbitla ning cayang asawang cacagli.Ganinaldo pa mu cabud yang tinalcadcalulung lalaqui agad yan linacad. Qng pulung masucal keti ne pentunanyng bale tamumu – carin manibatanmaniaman a pulut, ausan dang puqiutanpara qng asawang mamitang maniaman. “Oyta na, … Continue reading

Posted in Lugud, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche | Leave a comment

Tune Ligaya

https://www.facebook.com/reel/1443422976494969

Posted in Bie, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Uncategorized | Leave a comment

Pamilya

https://www.facebook.com/reel/317675760614313

Posted in Pamilya, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment

Kumparing Teban

https://www.facebook.com/reel/606230081384776

Posted in Bie, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche | Leave a comment

Dila

https://www.facebook.com/reel/668583508107860

Posted in Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment

Guinu

https://www.facebook.com/reel/1281879709111583

Posted in Dios, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment

Ipas

https://www.facebook.com/reel/964888794730161

Posted in Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Video | Leave a comment