Category Archives: Poeta Apo Gonzales

E RA KA KALINGWAN

21 Disyembre 2016 – 7:00 A.M. Metung a mala-sonetu ning pusu.Diwang ibat king kantang: “Hindi Kita Malimot”. 1.Bandi… e ka mako / king kakung alaláUling ika’ing king bie / ku babye ligayáKeka susumpa kú, / angga man king anggáIka mû … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

KING LUMANG PISAMBAN

24 Nobyembre 2016 – 2:20 P.M.Poesia Naratiba: 1.Ketang malalasak / a lumang pisambanKarin to ikit ding / aduang misumpananKing pangasiklod da / king arap ning altarKing tunggal dang gamat / tatalan lang punyal. 2.Makanyan deng igkas / ing matibe sumpâAmiaman … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

ING CACUNG MUMUNANG SINTA

13 Pebrero 2016 – 8:10 A.M.Ortograpiya: C& K = Ca Ke-Ki-Co-Cu 1.Aminan cu ing megi cung / sáláwáyán king pácámáluling ticwil ke’ing mumunang / sintang kilub cu mikintal,inyang ménákit cung bayû / a piragli cung kecásál,gillutan keng tibubus ing / … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

OT MAKANANU MUNG BALU

15 Junyo 2016 1.Sagiwa pa ing milyari inyang king bie ku datang kaKetang muna ra kang akit diosa ka waring bat banwaMakatiman meng kitang ing kakung lagiu nung nanu yaMisda’naku mu’t mepipi king lawe ding kekang mata. 2.Kanita ne megumpisang … Continue reading

Posted in Lugud, Poesia, Poeta Apo Gonzales, Video | Leave a comment

MACUYAD YÂ ING BIE

21 February 2016Sucad: (18 silaba, 6-6-6 sesura) = 6 a telatag, 7 a estropaOrtograpiya: C&K = Ca-Ke-Ki-Co-Cu + W & YPersona: Cadua (2nd person)Tema: Ing Sucad at Ing Pecamatas Nang Batas Ning Bie – IngCasuyuan Caring Parang –Tau 1.Macuyád yamû … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Apo Gonzales, Tau | Leave a comment

Meraig

10-15-23Sonetu I.Sinese mu ing muâ king salû múinya ing lawe mu melabug yákelingwan mu ing dápát a ustúa menakap karing kekang matá. II.Keka ing ketasan yang memalea miglisya keka king matuliding ugaling maginu at pantetenge na ning angin a minyaplid. … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Apo Gonzales, Sonetu | Leave a comment

Gera

10-01-23Sonetu Linsut kang ibat kilub nang Eváuling tenguanan mu ing lumabanking marangle ning tubud a gerában ‘yang malkus king kekang kayatsuan.Kabang makipamuk kang darayassaslag ya’t mibabayu ing yatúking salâ mung susulu king gasgaspalaut king baltangan ding lilú.Tikman mu ing migsolu … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Apo Gonzales, Sonetu | Leave a comment

PILIT

20 Setyembre 2023 1.Nanu yá mang bage / ing ikua king pilitE ne nabangnan ning / ninu mang migkamitUling ing tagumpeng / e dinalan sàkitE munie ligayâ / keyang migkapilit. 2.Kalupa ne warî / ning bungang tanamanA meyagtal king e … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment