Category Archives: Poeta Bagse Ning Kailugan

” SERYE NING PEKA-FINALE “

Potang mamuska ya keka’ing kapalaranSangkan nakang denan gyang e mu kailanganTuksuan naka pa at gawa yang paralanNung nu ka mibata, king keyang papusan. At subukan naka ketang e mu balu,Ituru ne keka, ing peka-buri muLakwas na karetang sampaga panguluA anting … Continue reading

Posted in Bie, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

” E Y A U S T U L I N G A P “

1)Inglamu mo kapilan pa, sumangid dalan daka ikit,E ku balu nanung sangkan kabud naku dinalakitAt ban e ku maulatang makiyagnan kekang pilitKunwari mong pasyuk-pasyuk kambe ning maina kung dalit. 2)Pegsikapan, pekibaluan.. king facebook ing keyang lagyuKararagling mig-friend request, at tinggap … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

” ANTI KAMING RELO “

Masakit pin tutu, bie king kailugannung biasa lang bina, abe mung manasaning pijung malyari, nung e mu samasanala kang apala, gyang nang kekang gawan Ugali ding asan, lakwas na’ing talapiamalagwa yang dakpan, king mababo sapaustung asalat me, king burak sinapalamu … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

” CABUD LUNAS “

(O’ Malinong Danum) *Tanda cu pa ing canita, mapa-angga man ning ngenie ca malaguang calinguan, uling qng leguan mung bandi.*lng taimic mung cayarian, maralas yang mangayaswalpauli ring mangabiayan, caring yaman mung kikiwal. **Anya ing tula ‘pon ayli o culasyong e … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

_ _ ” GUMAMIT KANG PADRUN ” _ _

1) Angyang e ku mestru, o e tala-turuBuri ko sa’ng dake, reng tiru da kakuDapot pauna ku, e ku LaureduAt king pamangudta, maki-kiapus kumu. 2) Ing pamanatu ku, e na buring sabian‘Na kung kapakialam, at tiktak kabiasnanDapot layun kumu, kareng … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

” NUNG E KA MEPILI “

Inyang bayu-bayu ku pamu susulatIng kakung kuadernu, yang muna kung buklatReng lumang kataya salakan kong agadSaka ko paglista kening kakung palad. Potang ume nakung lalang kawatasanIlang pangara ku, king amanung sisuanDapot e mu pala rima reng baseyanNune reng kakatning suala … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

BAN KING KULKUL E MANABU

(neng WakaOjie Mangalindan Pena)* 19 Setiembre 2022 *

Posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment

IKANG PEKASANGKAN

(Linikas nening talabagse) O bakit mo, neng ikang akakit kuKakabag ya ing kakung pusuNeng asilawan ku, saring leguan muE mipaydatun ing kakung pusu. Neng atyu ka, e ku balu nu’ku magbiliUling kabud king isip ku, ika mung paratiSibukan ku naman, … Continue reading

Posted in Kanta, Palsinta, Poeta Bagse Ning Kailugan | Leave a comment

” E MU IKANG DILI “

kanitang minuna, asna kang kasayae abakas keka, ing lupa ning lugmakilub ning aldo’do, alang makasagkanung nu’ mu ilulan, itang kekang tula. potang kayabe me, anti kamong ariat iya ing Reyna, da ring lakanbiniuling para keka, bukud ya ugalianya ing lugud … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan | Leave a comment

” BAN DA KANG ABANTEN “

1.nyang liguran daka, o Indung Amanutataglus keng pusu ing kakung kuswelupotang damdaman ka, samut ing kutang kuo’bat tula ku nang.. akit ing leguan mu. 2.e ku man sa’ binang mangarap gyang disakanyang ala ka pa, kening bie kung payaknyang asilayan … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan | Leave a comment