Category Archives: Poeta Herman Pablo

Alang Titulu

Kortina ding awang matuling mitatakKing kakung sikluban mibalut king pisakMepulang tagimpan king napung peninapSitsit ku king banua piping e makibat. Bayu ne ing banua nanu ing manaya?Kening kabilyan ku misalmak king dusaKaku mepanako terak ning ligayaDudurutang maskup king kudradung banua. … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Herman Pablo | Leave a comment

“JOSE RIZAL’

(Acrostico)Neng Herman Pablo J ust not say “La mia Patria Adorada”O‘ linugud tune king bangsa mung sintaS egunsun mung alun na ning kekang damlaE ka mekiwaksi karing palamara. R uruk yang matalus pluma mung menungkatI niwi mung balean ning kekang … Continue reading

Posted in Makuyad, Parikil, Poesia, Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Pasalamat at kayadwanan

Nang Herman Pablo Atlung dalan anam ‘pulu’ t limang aldo masaugling dinalankelub na ning mayupaya bendisyun, lamak na”t kalamuran ibat karin banua aslag ning aldo ‘lang tuknangdudurut durut a yatu magpagalo king siklubaning angin ning pangisnawa kelub king balang lelanganat … Continue reading

Posted in Pangadi, Poesia, Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Panupaya yung kudta

Nang Herman Pablo Panupaya ye pu abubu kung kudtaKudta a migogo pluma ning makudtamakudtang tibubus malugud nang gampagampa na ing miras king sidduan nang nasanasa na ing balen ya sang mitimawamitimawang bina apuling salita. Salitang apuli ing amanung sisuansisuan kang … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Panangis ning Indu’

Neng Herman Pablo Ayagcat da cami (home of the aged ) mamisitaKekeng pasalubung karela idalaDening kayabe mi mirake lang kantaAtdanan lang tula dakal a mangatuaMengasaya la ngan ikit mi karelaAliwa ming abemekipagkwentu laBalisa naku man nanung agawa paDitak kung asaup … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Malagung Dalaga

Neng Herman Pablo Kapilan daka asungkit, talang maslag at maningningngening ing kakung panyungkit maimpis yang anting tingting?Lon me, mangabayuktut ya indat tyupan at ne ning anginat malagwa nang miragsang mikakasat ketang uling. Keta naman barandilyas na ning awang ning palasyuIka … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Lambisan ding miyasawa”

Neng Herman Pablo Dening aduang miyasawa / ilang atyu babo kamaMatula lang mipagkwentu / king panaun milabas daIng babaying mengutang ya/ kaku mikasala naka?E naku mwa, matua tana /mangulta sabyan mu ngana Sabi ning lalaki kaya / apin ing kekang … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Ing naturalesa napun at nacadua

Neng Herman Pablo Ing naturalesa napun at nacaduaCayacbe ning dulum ampo ning masalaSipuac lusuc quing gamat ning maiupaiaTaung lelangan quelub na’t pepabala. Lingcas a sinibut quing pinac, taldawaQuinapmung aluntian at pepa saganaDing danuman, laug, danau, dagat, sapaMamagus quing lugud lamac … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Tara na , mekeni na abe

Ikong talasuyu ning amanung irugDalitanan taya karing bayung kutugSinta tang amanu king sidduan iluklukking kabling ding lirang bagting e apatlud Munie kagalangan kambe ring pamuntukDening lira tamung mangatni kalatugabayan lang flautas, tompiang at cimbalusban keta king sigla terak tang malaus. … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Tara nang sumulat

Neng Herman Pablo Ing talang makaslag, king munag ya limbugMewala ing kislap, uari ing tinabugAslag na ning aldo, ikwa nang sinakubMenabtak ing gabun, melangi ding ilug Ikwang memaniplad, susulapo ayupTulang, mariposa mebating la kabudMaleparang labuad sinigpo ing leguanDing maulang marangle, … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment