Category Archives: Poeta Tuazon Sabandal

e ne 47

katutuan kareng dakal manatu,ing sarili ing laman ning amanu,mu pin iting bage e ra balu,inia balaus lang mangamanu.pablasang ing kabual karing mataing papampan king dapat akit sa’,makapagmulalang ing puling daring aliwang mata asna sala.kapamu, magsalamin ku saglipota akung laman ning … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu, Tau | Leave a comment

“mikit ta na naman”

(neng tita bern) lalon ku la nandin, mikakadurut la,nung nanu-nanu na ing pamanyaptan da;ating dakal kanan a anting magpyesta,atin magmasusing anting bayung banwa. pero nung kutnan no layun keng pintalan,para-pareu mu ing layun sasabiandapot nung lalon mo layun king inayan,ing … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Romansang Salamat | Leave a comment

“e mu ku pigkaymutan”

dakal mitas kile kanaku kanita,angga kaluguran memamanatu ladikil kanyang bage a para karelaala yang bitasa karing patulu ra. inya nung sakali a kekang apansina keng lalabasnan atin manatu pin,o mangatni sualang pasulapo angin,e mu la sikasu, patugut la murin. nanu … Continue reading

Posted in Anak, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“magtiwala ka”

pablasa kanita tau kung mayaga,mayan pangatau, ngara, maganaka‘nia reng kaluguran, kaku asno tula,ampo reng babai atin lang tiwala.e migaganakang samantalan ku la;kanaku, masyadung panatag ing lub da;keka, pangalalu ing meging bunga na;ing lawe mu kaku babareu pala.dakal la reng misdan, … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“pamagkulang”

(neng tita bern) “ating magmaragul”, ngamung magsalita,“sumangid ning bili at karelang luka,a bayu sarili, ing anak da na pa’ing kumpletwan gamit, kaylangan at sabla. “dapot atin mayli, at ngarang sasabi,e man kanu dapat ‘pagmaragul iniuling ining bage, tungkul ding pengari-ing … Continue reading

Posted in Pamibie-bie, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Romansang Salamat | Leave a comment

“sale ning lugud”

(neng tita bern) asnaku kaswelu ketang maglolo ka,deng kaluguran man e la botu keka;lupa kang mamulang at salbayi, ngara,damulan mya kanu ing pusu ku pota. dapot makanyan man aliwa ku ikituling sinuyu ka ampong migkapilitagyang pang neng misan mume kang … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Romansang Salamat | Leave a comment

“makuyad a makaba”

ditak mung panaun ing meging aldo raring kekatang pusu keng pamipalsinta,pablasang maranun miras ing sepu naning pamisulu ra reng adwang pusu ta.e misadsad agyang adwang banwa mu sa’ing paninapan kung alan’anggang tula,uling maranun nang pigkaymut ning kalmaing pamilukub da reng … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“bakit kalma?”

makanyan nya yata ing kanakung kalma,pane namung pane’t pane sasagasakeng sariling albug a ing makigawaing pusu kung alang patugut daraya?map naku man munye at mirake lugud,ing tutu iya mu at iya mu kabud,at e ku bitasang linipat a bakud,nun’e pekikwanang … Continue reading

Posted in Bie, Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“ding kakaluguran”

(neng tita bern) atin metung tau a maragul buntuk,atin murin metung a malati buntuk,o’t karening adwa melangi ku buntukuling dening adwa kabalik la buntuk. ing malati buntuk, king danum lalbug ya,king danum o angin, migit ing timbang na,kabang ining metung, … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Tau | Leave a comment

“mika e siseryan king seryang pagseryan”

kaybat ning kaswelung pisulung maswelua balik balikang pane makabwelu,anting bayung pane mililislis belu,ngeni isipan da atin kinatelu;kaybat na ning timan a pangungulilanking balang pinandit a e kabud pilan;ing paling keng dimla ning bengi patilan,mika e siseryan itang pirikilan;ing seryang pagseryan … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment