Category Archives: Mona

“miari na ing pialung”

ing milabasan ta, kaku namung kalian,itang neng mamialung piku, at pulayan,ampong pane katang magbale-balayan,bulung kata pinggan ampong gugulayan.keng bale-balayan, atin kung ugalibayu ta miabe, maglolo ko sagli,at kaibat kunuaring magin tanang talibilang miyasawa king sintang mapali.ngeni, milabas na itang sablang … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Mona, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“siriosu”

e ku la aintindian dening kakung mataistung miyayabe at magsolu kataanti ketang piesta king barriu kanita,singkit lang mata ku king oras a ita.kabang ing katutuan, bural lang mata ku,anti kang menakit kulayu kanaku,pero neng ing oras keka ya at kakuobat … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Mona, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment