Monthly Archives: February 2023

Pawaga

keta pung aldo atin lang dinwang a sobri kanakuat atin yang laman a e ku piyadyan;metula ku mupin iti kayabe naning e ku ayagwantang ngisngis.lalu na anti yang imalan a masantinging laman na nitang sobria kayabe nang makalulanning metung a … Continue reading

Posted in Palaisipan | Leave a comment

Kulubasa

Bungang kukulate o gagapang a gule, lulutung gisang maki-sabo, panabe keng pakbit, o kaya gagawang kapangan a biko. Masustansiya la reng bungang kulubasa at makasaup keng sala da reng mata.

Posted in Bunga, Gule, Kataya | Leave a comment

Bale Kubu

Malating bale karaniwang bibungan palat, ilib, o pinaud, at sesagan bilbal a pun kuwayan, o ilib, o kaya sawali.

Posted in Kataya | Leave a comment

Kulkul

Busbus a palalam keng gabun, kalupa ning keng letratu.

Posted in Kataya | Leave a comment