“bulbul king kukuppian”

pemamugnus na la reng uyung pistu na,
balu na nung nu la ume mamanugpa
pablasang sineriang peparikil na la
karing lub a alang kapanualan keya.
miralit yang sunis king tiup na ning angin,
at itang dugpan da balu na nukarin
uling perikil no king karinan karin
nung nu ya manikuang akasangga na pin.
kabud ing sarili ing layun pablasa
a keyang isidduan ampong isaplala
inia e na balang mibulus yang sigua
ban ing keyang kawa ayampat na mu sa’.
— sukdulang ding uyung ibugnus nong pane,
— a bulbul nang kuppia a anting palakue.

04/16/24 //09:36
kabang gigigut skyflakes

This entry was posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, PL Tuazon Sabandal, Poesia, Poeta Laureado, Tau. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *