Category Archives: PL Jose M. Gallardo

Dramaturgu
Poeta Laureado
Ari ning Crissotan
Ari ning Parnasu

Potang Mete Na Ku

Neng: Poeta Laureado Jose M. Gallardo Balen kung sasamban…!Potang mete na ku’t lubus nang payapa, King katahimikanmakapaynawa na ing bye kung maluka; Ing kanakung adwananting panalala king kaladwang mipda Kekayu yang basaning “Tawli Kung Bilin” arapan ding malda. …

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Para Balen, PL Jose M. Gallardo, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

JOSE M. GALLARDO AT DENG POETA’T TALASULAT NING BALEN BAMBAN (TARLAC)

nang: Sergio G. Calayag lniang decada sasenta, magaral ku elementariaKeng malati ming karinan, karin barrio ning BanabaSiping bale’t kamag-anak,mititipun, manenayaKetang metung a programa, crissotan ya ing awus da Pengari ku at nong tula keng programang panenayanTayimik la’t e bubulad, potang … Continue reading

Posted in PL Jose M. Gallardo, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Ing Ampang Ku King Aldo Mu

Mutya, king aldo mu buri ra kng dinanmetung a regalung maki-kabaldugan,peparuminggu nang mate kung isipannung nanu ya mo sa ing sukat kung yampang. …

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Komidya, PL Jose M. Gallardo, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Ibpa Mi

Ibpa mi, ati’ka king banwang katasan,Sasamban mi ya pu ing lagyu mung banal;Kekami datang yang alang kapilisyanIng pamag-Ari Mung alang kapupusan,Mapamintu ngan pu ing lub mu’t kaburyanKing sulip, antimo king Banwang Kayarian.…

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Biblia, PL Jose M. Gallardo, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Ing Sinta Nung E Mipasyag

Sasabyan da ding makatwa:… Ing sinta nung e mipasyagKing katawa’na ning tau ating lunto nang sintomas,Iti, nung singo king buntuk: maging kutu’t balikubak;Nung singo ya karing mata: Katarata ya o pilak;Nung singo naman king lupa maging pekas ya’t dalyawat;Nung king … Continue reading

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Komidya, PL Jose M. Gallardo, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Ing Bye Alang Bakas

Miras ku king wakas ning kanakung landas,Nanu ing disan ku…? Kutkutan yang paldas. Ing bukud nang bakas ning bye kung milabas: Dildil yang merunut… Anino yang lubas. Nanan ke mang liswan ing kakung miralan,Ala kung malino bungang pipagalan; Pane ngang … Continue reading

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Bie, Pamibule, PL Jose M. Gallardo, Poesia | Leave a comment

Ing Pamana (youtube)

Kapampangang poesia sinulat at ginale nang Jose. M. Gallardo Ketang 1950s, di Jose M. Gallardo ampon Roman Reyes atilu Barrio Sto. Cristo ning Guagua ban mantun artistang labas king carelang sarsuela. Ing atupan da yapin ing ligligang “Torneo Poetico o … Continue reading

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Gale, Para Balen, PL Jose M. Gallardo, Poesia | Leave a comment

Malikwatas

MALIKWATASMagic PoemsNang: Jose M. Gallardo https://www.youtube.com/watch?v=hgN3hUqajDM Ing salitang malikwatas ya ing makuyad dang anyu ding salitang “malikmatang kawatasan”. Ing salitang “malikmata” ya ing katulid na king Amanung Kapampangan ning salitang “magic” king Amanung Ingles, at ing “kawatasan” naman ya ing … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Dolores Lopez, Malikwatas, PL Jose M. Gallardo, Sanese | Leave a comment

Poeta Jose M. Gallardo

Ing poeta Jose M. Gallardo, mibait ya karin king Gulap, Candaba, Pampanga, kanitang Enero 20, 1918. At mete inyang Enero 8, 1986. …

Posted in Ari Ning Crissotan, Dolores Lopez, PL Jose M. Gallardo, Talambie, Uncategorized | Leave a comment

“Eku pu kayabe, Amung”

Ing bale nang Donya Takya malapit ya king pisambaninya balang ating Misa pilming e na sasalanan,Anti mong metung a Donya, ‘tin yang sariling siklawranking peka-mumunang diling makalapit ketang altar.…..

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Dolores Lopez, Komidya, PL Jose M. Gallardo, Poesia | Leave a comment