Monthly Archives: November 2022

Antak, puki

Ing antak o puki yapin ing maselan dang parti ring kababainan a makapilatan babo ring aduang hita, siping ning tumpiak. Kareng e na anak a babai, makakambil ya keng tinubung bulbul makapatulug.

Posted in Kataya | Leave a comment

Takde

Ing “takde” yapin ing parti ning gamat pilatan ding pago at ning siku. Kareng kalalakinan, akit mu la kareng takde reng maskuladu at batak keng obra, o kaya naman deng mailig keng pamag-ersisyu. Den namang kababainan, mayayakit kareng karelang takde … Continue reading

Posted in Kataya | Leave a comment

Utang, utung

Deng utang o utung ila ring balamu pasas o malating ubas keng babo danggut da reng susu, nung sanung ututan da at nukarin luluwal ing gatas neng sususu la reng bingut. Miyayaliwa la alkus at tague reng utang/utung. Atin medyu … Continue reading

Posted in Kataya | Leave a comment

Tiranti

Deng tiranti makitid lang tela keng parting babo ning kamisun o kaya daster a susulud kareng pago ding kakabainan.

Posted in Kataya | Leave a comment

Batal

Ing batal yapin ing parti ning katawan pilatan ding buntuk ampon pago. Metung ya karing maka-kiliti at maka-ratang pali-katawan kareng kababainan ing karelang batal istung panuman ne ning kapalsintan nang lalaki. Antimurin, ing batal metung ya karing makayaus-pansin ding kakalakinan … Continue reading

Posted in Kataya | Leave a comment

Mangapampangan Tamu Serie #13

Posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado | Leave a comment

Puwad, puad

Ding aduang parti ning katawan pilatan ding awakan ampong tud. Keng metung a babai, metung lang panaus-pansin kareng kalalakinan.

Posted in Kataya | Leave a comment

Bie Lele Bunduk

Keni lele bunduk mabie ya ing Amanu. Ala yang kapatda o mu man mikana keng disgu, pablasang ya kabud balu ming salita. Ding aliwang dila e mi la kaustu. Ding anak mi keni mabsi lang panaral. Ing manong a gawi … Continue reading

Posted in Sanese | Leave a comment

Asung ampon Alu

Gagamitan la istung magduman, o kayamabayung abias, nung sira ya osaradu ing kiskisan. Karaniwan nang adua la reng gagawa istung gagamitan la reng Asung ampon Alu potang magdaldak. Mililiwas lang pagpa re ing alu keng asung, antimong balamu paterak a … Continue reading

Posted in Kasangkapan | Leave a comment

PANGA- ANAC MIBABALIC

Neng Almario “amor” C. de Jesus- Sasabyan da reng aliua, panga-anac mibabalic,potang dasan mu ing edad, a matua na cang minuban,datang pala ing pinandit, ing panugali magbalic,pati aske at pangimut, nitang kecang cayanacan. Nung sacaling datang na’y ta, pantunan ke … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado | Leave a comment