Monthly Archives: May 2023

Ibpa Mi

Ibpa mi, ati’ka king banwang katasan,Sasamban mi ya pu ing lagyu mung banal;Kekami datang yang alang kapilisyanIng pamag-Ari Mung alang kapupusan,Mapamintu ngan pu ing lub mu’t kaburyanKing sulip, antimo king Banwang Kayarian.…

Posted in Ari Ning Crissotan, Ari Ning Parnasu, Biblia, PL Jose M. Gallardo, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Capilan yng wakas?

Neng: Al Pedroche(Alas cuatru ning gatpanapun) Capilan mapupus,Yng bie queti yatu?Capilan malasoYning universu? Alang macabaluNune mu ‘yng GuinuAnia mamagsayaLa reng sablang tau. “Maluat pa, maluat pa”Gulasyo ning malda,“Ania me’co queni’tSagacgac qng saya.” Minum tamu’ng alac,Magcanta’t tumerac,Calinguan tamu pa,Pamaggauang mayap. At … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Alfonso Gomez Pedroche, Uncategorized | Leave a comment

PANIGAPU

Kapampangan Dictionary: plea, mercy Gamit:PANIGAPU na ning / tatangis cung pusuIng balicdan mu sana / ining paralampu,Maging capilan man / cacung ipangacuTanggapan kening lub / ing cacu mituldu. (CACUNG TATANGISAN – Orly Manalo Dizon)

Posted in Kataya, Manigaral Kapampangan | Leave a comment

Susug King Pamagaral VIII

Ding Antecedents At Ding Kalibe-panglagyu.(panupaya yu pu e ke balu king Kapampangan) A. Ding antecedents ila pin deng panglagyu (noun) o metung a kalupang kalibe panglagyu (pronoun} a penibatan na ning metung a kalibe panglagyu (pasibayu, panupaya yu pu e … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Pamagaral, PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado | Leave a comment

Bubut

Mengari king bunga metung cu mung bubut,nung king pamangudta e cu pa malulut,at dit pa ing balu calupa ning bingut,magumpisa pa mu king susu mumutut. Bista man balu cu ing beluan cu dimut,king pamanigaral e cu papatugut,king pamanyalicsic pilit mangalicut,bang … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Mala-Sonetu, PL Eric Dizon, Poesia | Leave a comment

DepEd

Nanan ku mang isipan, balamu ing DEPED, keng kapamilatan ning medium of instruction a papagamit na kareng eskwela, ya ing makamate keng amanu tang siswan! Deng anak a magaral akakalingwan dane ing salita ra.

Posted in Kapasiagan, PL Ernest C. Turla, Poeta Laureado | Leave a comment

Tatang

(metung ya pu ini karing poesia ku keng lalam ning pamansag a “talubang: panalala keka tang”. metung ya pung koleksiun da ring eleya a sinulat ku, at daragdagan ku pa para keng kanakung tata) king kekang pamamun, kakapkap ku dulum,kakapkap … Continue reading

Posted in Bie, Capampangan Shakespeare, Pamilya, PL Tuazon Sabandal, Poesia | Leave a comment

BALANG BUTIL NA NING NASI

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Panabilin nang ingkung ku, iyang metung ortelanuPotang aku ing mamangan, e managan agyang nanuKabutil nasi keng pinggan, iya ining gisanan kuPablasang bie keng asikan kasakitan yang akit mu Magumpisa keng sarulan, itang pali pibabatanMamaswe at … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tanaman | Leave a comment

Prutas

Mekapanagtal kung prutas a mapilan,bayu ya man datang ing uran masikan.Keni kilub bale ku la palulutan,ban e la masayang, ‘me ko pang nabangnan.

Posted in Poesia, Poetisa Patria Bondoc David, Prutas | Leave a comment

Ing Amanang Singsing

Ita’ng capampangan atin tamung singsinga amana tamu at mitagulalingking Indung ibatan ngeni sasaingsinguling iting singsing maibug neng mabating. Dacal capampangan e re buring sulud,mas buri ra pa pin cabud nya malumud,sagipan ta’ ya sa’ itamung mitubudbang apakit tamu itang tune … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Mala-Sonetu, PL Eric Dizon, Poesia | Leave a comment