Antak, puki


Ing antak o puki yapin ing maselan dang parti ring kababainan a makapilatan babo ring aduang hita, siping ning tumpiak.

Kareng e na anak a babai, makakambil ya keng tinubung bulbul makapatulug.

Posted in Kataya | Leave a comment

Takde


Ing “takde” yapin ing parti ning gamat pilatan ding pago at ning siku.

Kareng kalalakinan, akit mu la kareng takde reng maskuladu at batak keng obra, o kaya naman deng mailig keng pamag-ersisyu.

Den namang kababainan, mayayakit kareng karelang takde nung seksi la.

Posted in Kataya | Leave a comment

Utang, utung


Deng utang o utung ila ring balamu pasas o malating ubas keng babo danggut da reng susu, nung sanung ututan da at nukarin luluwal ing gatas neng sususu la reng bingut.

Miyayaliwa la alkus at tague reng utang/utung. Atin medyu makapalbug, atin matiro. Atin mapinu balamu malating ubas, atin naman balamu pasas. Istung makaratang ya pali pakiramdam (libi) ing metung a babai, tutumbo la reng utang at sisyas keng salat.

Posted in Kataya | Leave a comment

Tiranti


Deng tiranti makitid lang tela keng parting babo ning kamisun o kaya daster a susulud kareng pago ding kakabainan.

Posted in Kataya | Leave a comment

Batal


Batal


Ing batal yapin ing parti ning katawan pilatan ding buntuk ampon pago.

Metung ya karing maka-kiliti at maka-ratang pali-katawan kareng kababainan ing karelang batal istung panuman ne ning kapalsintan nang lalaki.

Antimurin, ing batal metung ya karing makayaus-pansin ding kakalakinan kareng kababainan.

Posted in Kataya | Leave a comment

Puwad, puad


puad


Ding aduang parti ning katawan pilatan ding awakan ampong tud. Keng metung a babai, metung lang panaus-pansin kareng kalalakinan.

Posted in Kataya | Leave a comment

Bie Lele Bunduk


Keni lele bunduk mabie ya ing Amanu. Ala yang kapatda o mu man mikana keng disgu, pablasang ya kabud balu ming salita. Ding aliwang dila e mi la kaustu. Ding anak mi keni mabsi lang panaral. Ing manong a gawi ali re natural, pablasang yang amanuan dang matas dulap a pamagaral e ya maulaga keng kekaming bie mimiral.

Maligaya kami keni lele bunduk. Payapa ing bie mi, sagana pamangan prutas, gule, langguk, asan, tugak, susu, kambing, babi, manuk. Ike ngang mibabaryu mikakalugud kami. E ke mipapatlalu o mipag-anti. Mumuna ya pa ing baryu bayu ing kekeng sarili. Nanu man ing aberya pisasaupan mi.

Ngara detang “byasa”, pamuntuk ning ciudad, nasa ra ke kanung itas kalidad bie, talakad da keng bayung eskuela, samientuan do reng gasgas nung nu ke maglakad. Ding anak mi dagdagan do belwan ban lang mipalaut dasnan at mitas paintungulan. Deng kekaming kubu palitan dong batu, ding sumbu ming laru alilan dong de-kurienti sindi.

Kasampat da pin balak, kasanting da nasa! Ninu’ng kumustyun keng layu dang dakila? Dapot ing metung mung akalinguan da ata, nung ikeng memaryu kumpormi ke kaya? Ding kekaming anak itas dala belwan? Wapin, ban potang milaut la e mi no akit mu man? Ding kekaming gasgas ilapad do’t samientuan, ba nong e milabas ding pati damulag mi man? Ding kekaming bale gawan do mo kanung batu, ban potang kaleldo milako no presku? At ketang kurienting kekaming panyumbu, e ro pamaten pamu wari ding dutung ming edad nang mil anyu?

Kekami namang memaryu, e kaya yang pagumpisa ming mipapangandirya?

Nanan mi ing panyulung nung bukas makadwa, ing taimik ming bie milako ne payapa? At ding kekeng anak, nung mikit-ikit la e mi no aintindyan yan mang salita da. Ding dating mikakakyalung e no mikilala man! Ante ing asensu, nanu ing kuwenta na?

Posted in Sanese | Leave a comment

Asung ampon Alu

Gagamitan la istung magduman, o kaya
mabayung abias, nung sira ya o
saradu ing kiskisan.

Karaniwan nang adua la reng gagawa istung gagamitan la reng Asung ampon Alu potang magdaldak. Mililiwas lang pagpa re ing alu keng asung, antimong balamu paterak a tiempu, ban lang e mikaturanan gamat. Tik – Tok – Tik – Tok – Tik – Tok.

Magduman

Posted in Kasangkapan | Leave a comment

Gilingan


Batung Gilingan

Gawa ya kareng aduang batung mabie
pinormang pabilug, pitumpak, at pilapat,
kapamilatan ning metung a kataliri
dagul a butubutung bakal keng bandang
libutad.

Ing babo atin yang bakal a talanan
pandurut, at busbus o asbuk pibuburan
nung nanu mang buring gilingan, kadalasan
abias a lakatan pangawang putu, o kaya
mani at okra pangawang suklati, o kaya
naman, butul gagawan cape.

Ing lalam atin yang kulkul (balamung alulud)
makapatulug maduang-dali lapad at metung a
dali lalam nung nu mabaldug at tumulu ing
megiling papunta naman keng asbuk pabaldug
keng lunanan, palangganita o tapak.

GILINGAN
Posted in Kasangkapan | Leave a comment

Ot mate ya ing Capampangan

Deng Capampangan Ma-panatindi la, sobra. Nung atin yang susulud a masanting a kupya, inatu ne ning bisita, ibiye na ne. Nung taga-Tagalug ya ing dinatang a bisita, e na ne subukan pakisabyan keng Capampangan, kusintirulan na ne keng Tagalug.

Deng Capampangan, Ma-ambisyun la. Gawan da ing sabla ban apirusta ing karelang ambisyun, baski panganyaya ing Amanung Sisuan. Nung yan mung salita rang Capampangan e re agamit ban mitas la keng mata ning sociedad, inya Tagalug ampon Ingles ing karelang paningayang pakipagsalita. Deng karelang anak e la kanu misensu nung Capampangan ing karelang akalumon panyalita. Dapat gamat de ing Tagalug ampon Ingles.

Deng Capampangan, Ma-amorpropiu la. E ra buri ing marurokdok. Kailangan dang pabalu keng mabilug a yatu nung biasa lang miayaliwang salita, Tagalug, Ingles, Tsekwa, Japon, etc. Lawen mu la reng lagyu ra ampon chat keng Facebook. Capampangan no man kanyan deng karelang kasabi. Dapot kailangan da pin pabalung biasa lang Tsekwa, Japon, o Ingles. Mas apasiag de mo kanu ing karelang kapamalakan at kaisipan keng aliwang amanu kesa keng Capampangan.

Makananu yang e mate ing Capampangan?

Posted in Sanese | Leave a comment