e ne 47

katutuan kareng dakal manatu,
ing sarili ing laman ning amanu,
mu pin iting bage e ra balu,
inia balaus lang mangamanu.
pablasang ing kabual karing mata
ing papampan king dapat akit sa’,
makapagmulalang ing puling da
ring aliwang mata asna sala.
kapamu, magsalamin ku sagli
pota akung laman ning sinabi,
atu nakung atu mo kunwari,
mas marusing ku pala sarili.
— kuyug, sopan mu kung maglalawe
— at talaru, ban e makarine.

Posted in Capampangan Shakespeare, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu, Tau | Leave a comment

Magkwentu tamu pa!!!

Uari ku pu kakila tane i Garabidu e ya mu malino mata , matalino ya pa, pangaras keng diskusyun o piyakitan e me sambutan…

Misan karing kasabi nang Garabidu apisabyan da ing reliyun , sinabat yang tambing i Garabidu yaku balu kung magligtas kaku ing mamangan, mipatulala ding kasabi nang Garabidu kening simbitla na , obat naman ngara? Mekibat ya Garabidu e uari ngana, patse mamangan balamu mangadi ngara ding matua, biyasa ka tagana Garabidu mesambut ke kanyan ngara.. sinabat ya ing metung pilosopung kasabi ra, e bisang paysambut kang Garabidu, kaybat mung mengan mipatudtud naka makananu kang miligtas kanita? nganang mengutang…, , mekibat ya ing matalinung Garabidu mas lalu ka pang mukyat banwa , uling patye matudtud ka ala kang agawang kasalanan , e uari mukyat la banwa ding e makagawang kasalanan, migtas niya mu adwang gamat ing kasabi nang pilosopu…. yari ne pu

Posted in Kuwentu, Poeta Manolo dela Pena | Leave a comment

“mikit ta na naman”

(neng tita bern)

lalon ku la nandin, mikakadurut la,
nung nanu-nanu na ing pamanyaptan da;
ating dakal kanan a anting magpyesta,
atin magmasusing anting bayung banwa.

pero nung kutnan no layun keng pintalan,
para-pareu mu ing layun sasabian
dapot nung lalon mo layun king inayan,
ing dapat aliwa layun a amanuan.

anti reng aliwang payatu kayanti,
nung nanu-nanu la pamanyaptan deni,
atin makatodu bosis neng sasabi,
atin makatodu sagakgak at ayli.

atin murin namang ing sisikasuan ra
itang pamikit dang mabilug pamilya,
inya ing pintalan ing keyang itsura
anti yang reyunyun kanyang daraptan da.

dapot atin naman mumuntang aliwa,
a ing sikasu ra ring pislag kandila,
a babagayan da keng pangading mayna
para keng inen da a mal dang meyala.

atin anak namang kandila sikasu
pero ing pangadi aliwa ya tonu
sana reng kandila mapudpud no kanu
ban akwa ra no lua, ngara rening loku.

deng aliwa naman kandila lang simpli
retang darala la at sinindyan ngeni,
dapot maralas lang punta punta keni,
e la manenayang bulan ning Nobyembri.

dakal a salamat ngarang magsalita,
mikit tana naman agyang mikit ta pa’
uling king pusu mi tutung e mi tula
ing misan pabanwa kari daka ‘yapa.

11/23/23 //06:02
kabang mamangan pansit luglug
***ka-40 pyesa

Posted in Bie, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Romansang Salamat | Leave a comment

202

E pu mayan ing mamukpuk paku
Myaliwa la keng kasyas da buntuk
Lalu’t e ka karpinterung lutu
Sumawa kang matbat kakapulpuk.
Kareng paku myaliwa la klasi
Buntuk a magaspang o mapinu
Deng martilyung pamaku kareti
Akma la pamulpuk ampong pulu.
Atin pakung mayan ipakutkut
E manyayang sikan at panaun
Dapot atin detang mabubukut
Makatwag diskarti’t dispusisyun.
— Atin taung anting paku misan
— E magkusa nung e ya pukpukan.

Posted in Poesia, Poeta Lakandiwa, Sonetu | Leave a comment

ING MALAGUNG SAMPAGA

nang: PL Sergio Gramonte Calayag

Pagumasdan ing bulaklak, keng malagu nang kabilian
Malangi ya ing paligid, alang basa, alang uran
Dapot iyang mamie saya, at leguan a tatangalan
Pagasa yang papakit na, sumangid ning kasakitan

Ining aral nang dadala, papabal na kareng tau
Keang leguan at sintingan, iyang tutung akakit mu
Mamie tula kaninu man, kabud iyang amasdan mu
Sampaga yang tatangalan, salingalngal keang banglu

Busal na ning kasakitan ing sampaga iyang lawan
Itang aral nang pawaga, keti babo ning sikluban
Potang iyang bubukadkad, ing pagasa yang dadalan
Keang banglu ababawu, tune mamie yang sikanan

Karas bengi ing sampaga, itang ambun sisingapan
Anting grasyang ibat king Dios, iya ining sasaluran
Dening tau king sikluban deng sampaga pakiapusan
Mamasa ya ketang grasya, king Dios lbpa manibatan

Inia metung paganaka, keting bie tang pakamalan
King Dios lbpang Mayupaya, iyang dapat tang aligan
Kaburian na iyang tukian, nanu ya man ing parasan
Keang lugud iyang pagpa, tutung e ka mipabustan

Posted in Bie, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

INING BIE NA NING RELIHIYOSO

nang: PL Sergio Gramonte

Keti Daklan, Bokod, Benguet, kening babo kabundukan
Ikami rening maglakad lalam ning masalang bulan
Abe paring Somascano, ing dalumdum lalakaran
At kabang maglakad kami, aku ngeni’ng mamigunam

Agpang kareni nang pari, ing karela ku akutang
Ninu reng minunang pari, ilang keti memanyatang
Pekibat da kening kutang dening relihiyosong Belgian
Kening isip memialungan, saka aku’ng memigunam

Tutung matas at matarik ining babo kabundukan
Mikanlaut la reng lugal potang ilang pupuntalan
Tune zigzag pa ing dalan, at neng katas dudungdungan
Dening paring memanyatang kasakitan ing delanan

Inia ini nang panagkat ning Guinu tang Jesu-cristo
“pusanan me’ng kanakung krus, tuki ka kagulutan ku”
Deng tinuki kagulutan, e sinira ing pangaku
Kipmuang sakit ing delanan, kapibabatan akit mu

Akakit ku’t apilasa, ing bie na ning relihiyoso
Kening malaut a lugal potang ilang midistino
Kasakitan yang arapan, tutung ala ining luhu
Pupusanan ita nang krus, at tutuki la king Guinu

Inia ini nang bokasyon, awus yang ibat king Guinu
Nung iya ing pakibatan, kasaupan na yang aduan mu
Ban misadsad keng lakaran, ing parasan yang dasan mu
Manalig ka keng kasaupan, keang lugud a mayumu

Posted in Bie, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

KAPE

(malasonetu)

Ing kape ngara ring dakal nang mininum
gisingan neng pilmi maski diuang memun
agising ne kaya ing pusung migmalun ?
a mipatudtud na king sakit ning napun
Kasimpara ne king payit ing milabas
a migpatuknang king yatu ku at oras
ketang pilsintan kung tapat at wagas
dapot ing sikli na sakit king balasbas
Tigtugan keng gatas , at meyumuan ke pa
kanita manyaman king kayang panlasa
pamagkamali ku e ku kitang kaya
ing buri na pala kapeng alang lasa
Nya ibat kanita ing kakung depatan
E naku sinangkap agyang ninung datang.

112523 Ing Babaing Matun

Posted in Ing Babaing Matun, Mala-Sonetu, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Babayi

Alang lulual suala /’gyang gugulisak ya
akmula’na namu/ ing salpak ning dusa
karing tampalasang /’lang pusu’t kaladwa
at mamalatian ing /pangababayi na

Babayi atna me/ iyang kekang buntuk
ali me duruku /,e ka babayutuk
maging matapang ka /,ampon makipamuk
misalbag kang sala /karing balang tapuk

Nung ing panuala mu /ali pa migbayu
magsalamin naka /pakatas me gradu
ban’ta sumala na /e mu ring mata mu
pati na ing isip /a makasaradu

Rening sambitlan ku /mapilan la deni
a migtas dangalan /kekatamung babayi
I Gloria Aroyong /meging presidenti
memirma’t mamingwa /king batas ning VAWC

I Cory Aquino /metung ya mu naman
a pepakilala/ karing kababainan
ing pante la bosis/ king pamanungkulan
ring babayi karing/ ausan dang bulugan

Reyna Elizabeth /Alexandra Mary
king United Kingdom /kilala ya iti
king pamamuntukan/ tutu yang matikdi
karing memalen na /metung yang diamanti

King alang kaparang/ lugud karing tau
karin ya kilala ,/ampon misyunaryu
I Mother Theresa/ da ring Catoliku
inyang 2016/ meyaus yang santu

Uling ring babayi /lalaban no ngeni
nung ali ka bisang /midugpan ning alti
ali me tatali /kalabyus yang pilmi
o takpan a asbuk / potang ‘yang manyabi

Nya karing babaying/ dagisan pa salu
a makaaula king /karelang kasuyu
gagapus,manipus/ , mamirat king pusu
patubu kang pakpak /sulagpong marayu

112623 Ing Babaing Matun

Posted in Babai, Ing Babaing Matun, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Karpinteru


https://www.facebook.com/reel/869775931266964

Posted in Poeta Manolo dela Pena, Video | Leave a comment

PANINTUNAN KENING SIPING

nang: PL Sergio Gramonte Calayag

Ing marimlang tsup ning angin, iyang tutung panandaman
Lulub kening kaisipan ining pasko a paratang
Panandaman itang lumbe, aganaka kakung inang
Iyang buri kung dalawan, keng maluka nang karinan

Iniang anak pang malati, atsu pa elementarya
Ining maganakang indu, kekeng malan isadia na
Ban potang aldo kapaskuan, ikami reng mamanyimba
Makabayu ke susulud tutu kaming makaporma

Kabud aku ing migabintau, aku naman ing sinuyu
Aku ining mamie malan nung paratang na ing pasku
Pati anda pangabengi, iya ini ing sadia ku
Ban nung ating mang bisita, iya ini apisulu

Masaya ku panandaman potang iya ing sasaupan
Sasadia ku ing kailangan at saka kaya ku iduang
Imalan na at pamangan panikuanan asadia ngan
Ban kanita keng kapaskuan ing ala ne pang liliwan

Paninap ku kabang bie na, kanaku ya manatili
Ban ayabut kailangan na, nung nanu man kayang buri
Iniang iyang katubale masaya ku panga-uli
Salubung yang kakung indu, ating tula ampon aili

Ngening paskong pagmasusian pa’intunan ke kening siping
Keng isipan iyang lulub, detang bage’ng mangasanting
Anting talang misnang sala, babo banua makabitin
Tune deni e kalinguan kening isip makasinsin

Posted in Indu, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment