Category Archives: Central Luzon Daily

Ing Bante

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poetisa Loida Dizon Guintu | Leave a comment

Cabang Pagmasdan Que

Makalungkut pin naman bina ing akakit me ing Amanung Kapampangan karing kayanakan tamu. Deti pa naman sapni ilang asahan tamung mitaguyud king amanu. Misan akutnan ke pu ing bunsu ku nung magkapampangan la o mipanagalug kilub ning iskuwela. Makapangalambut damdaman … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Francisco Isagani Manansala | Leave a comment

Para Kang Tatang

Neng atin yang karamdaman ing metung a kaluguran, antimo i tatang. PARA KANG TATANG, king pauli ning lugud, miayus ngan!-PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poetisa Rose M. Macaspac | Leave a comment

Ika ing Pekamaulaga

Ing lugud sana manatili ban musbung ing pagasang mai-ayus pa. Ing maulaga, “IKA ING PEKAMAULAGA”, nanuman ing kasiran.. king uli mu maliari ngan.-PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poetisa Marinella Go | Leave a comment

Uran

Sira pin ing panaun. URAN libutad ning kaleldo o kaya naman tiktak lisangan libutad ning tag-dimla. Basta e mu sana ring tau ding masisira o paisirang lub. Uling nung malyari ita, makasirang isipan ing masira ne ing maleguang sulip a … Continue reading

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poetisa Anj Olalia Hizon | Leave a comment

Tune Lugud

Nanu ya man estadu iti, ing TUNE LUGUD ya pa murin ing manubelang magpadurut at magpasigla king bie ning tau. -PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Vince Anthony Feir | Leave a comment

Lisangan

Deting kawatasan durungdungan tamu, anti la waring pakarimla king LISANGAN ning bie.-PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Albin L. Buan | Leave a comment

Poesiang Kapampangan

POESIANG KAPAMPANGAN… makawiling babasan, malambing pakramdaman! Kabud abasa ta la pu, mangising la sana kapanamdaman ban lakuas kuri ing daya tamung Kapampangan, pagmaragul at pamingua taya ing Amanung sinusuan. -PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Rudy P. Laxamana | Leave a comment

Pusung Batu

Uling malugud tamu, e tamu PUSUNG BATU karas king lugud. Kapuri-puri ka Kapampangan! -PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista-Indung Kapampangan, Central Luzon Daily

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poetisa Mary Joy Maglanque Beltran | Leave a comment

PALIPI

Serbisyal at malugud tamu pu, king pamilya,nia reng PALIPI tamu pu mayap la lulut.Kapuri-puri ka Kapampangan! -PL Maria Teresa Magtuloy-Evangelista-Indung Kapampangan, Central Luzon Daily

Posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Sotn Assesen Emnener | Leave a comment