Category Archives: Poeta at Poetisang Kapampangan

“bakit?”

sinta, sinta, sinta, o kakung palsintan,bala mu alak kang maniaman aldukan;iyang kekang lasa, pane panintunan;kening pangatau midaralang timan. e mu nanung tula ing babie mu kakuneng makitupa la kaku reng labi mu;maglapo ing tula keni king pusu kuneng ala ing … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

CABANG

Mala-SonetuIrvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudJune 1, 2017 Cabang atin cung inaua a lalabul cacung paneIstung mamiragli nacung mapulid na ing cacung bie,Samalan cung mangisnaua at tatacut cu pang mateMapupus ing cacung calma’t cutcut da nacu qng lele. Cabang … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

KATAWANG TAU

Irvin Harvey E. RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudMay 31, 2019 King pilan kung banwang pamagtyamantyamanKing kakaobra ku’t kakapanintunanE ku mo ayisip ing ditak mitaganKing ka’kung sarili’t kakaynang katawan. Bala ku mo sana ing tantu kung tibeE ne milubas man king … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera, Tau | Leave a comment

KAPLAS NING MILABAS

Makuya A PoesyaIrvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudJanuary 11, 2018 Maragul nang bague ing kayang abaluIng panambitan ning daraya kung pusuWa man, metung ku mang mangmang a mebiguLinugud, sininta at kaya menabu. Tangis at gulisak ing ka’kung depatanInyang abalu … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

“deng mata kung singkit”

(ini pu, kayabe ya kareng koleksiun kung sonetung Kapampangan a purus kalokuan laman. manga meka apulu ku pamu siguru. addua la reng personang parating atiu: ing magsalita ampo ing babaing amanuan na. panikuanan ku lang buu o mabilug silaba rima. … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Komidya, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu | Leave a comment

Indu ming ibatan

King bunduc alaya malam cang misapuac,at ing kecang daya ya ing keke’ng lamac,king Dios Mayupaya ing bie mung busilaca pigcalub mu ya keke’ng kecang anac. Ica ing keke’ng bie king sariling labuad,keti ke magsale cambe ring capatad,keti ke mabibie, keti … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Eric Dizon, Sonetu | Leave a comment

Ing Pamalsimi cu

(Ing saingsing ning Indung Amanu) Bina cung malsimi king mangapalyaridacal careng anac at careng pengariilang maging sangcan at mikipasarining pamalsimi cung magbaba cu uri. Ing tamle nang sunis ning cacung lauiuipauaga na niti ning pusu cung sauia mandulap lingap ampong … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Eric Dizon, Sonetu, Uncategorized | Leave a comment

“dapat sa’ balu na lasa ing e na tikman”

king pusu nang tatang pilit kung manintunaggiang kapatak mu king mayumung danum,uling ing pusu ku asne kawang minumpamanda king ibe ning salpak a lasun;ing ditak kung mali e na panupaya,makanian munaman aggiang istung ala,(pane) king balat ku aruan ko keng … Continue reading

Posted in Bie, Capampangan Shakespeare, Lugud, Paradox, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu | Leave a comment

“ing sangkan”

ngara, maganaka at mamu ku lupa,e ya kanu babie kaplas kareng mata,mu pin, makalungkut, kaku sasabian da,atin nong katayid reng gamat ku, ngara.muna la pa kanung kaku pagpa lawe,ing lupa ku kanu mamangayuma ne,mandakap neng pusu, mupin, makalumbe,at makarunut lub … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu | Leave a comment

“atin mu rin yumu”

deng kanakung bitis mabayat la takbangpero susulung la, e la bisang tuknang;masukal ining lub pero e tatabangtumalas king napun a kaplas inampang,pablasang king napun karin ya megabaking salu kung keka megunang mataktaka megin sangkan na ning baggiung babataka pepalbug kaku … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Lugud, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu | Leave a comment