Category Archives: Kapasiagan

Amanung mesambitla antimong pamipasiag kapamalakan bilang pakibat o kurukuru.

Evolution

K1:Agpang ketang abasa kung sinulat nitang metung a linguist, ing kabaldugan nang “bakla” o “binabai” ning English a amanung “gay” mas minuna ya pa kesa keng kayang kabaldugan a “masaya”. Nung wari, kaibat nang mewala keng maluat a panaun, bali … Continue reading

Posted in Kapasiagan | Leave a comment