Category Archives: Tau

e ne 37

makapagmulala ya ing taua pakilalang matas yang dilikareng lelangan ning Apung Guinua binili Na king yatung ini:tagana lang lalang king wangis Na,dapot penualan de ing ubingan‘nia reng dakal ing akawangis daing salapang dila king tanaman.itang kasakiman, dawak, sangiliyang karing pusu … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Sonetu, Tau | Leave a comment

MACUYAD YÂ ING BIE

21 February 2016Sucad: (18 silaba, 6-6-6 sesura) = 6 a telatag, 7 a estropaOrtograpiya: C&K = Ca-Ke-Ki-Co-Cu + W & YPersona: Cadua (2nd person)Tema: Ing Sucad at Ing Pecamatas Nang Batas Ning Bie – IngCasuyuan Caring Parang –Tau 1.Macuyád yamû … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Apo Gonzales, Tau | Leave a comment

KABUD METE YA ING TAU

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Kamete na niting tau keti babo niting yatuItang sabla lakuan na ngan, alang dala agyang nanuTutung iyang alang dalan agyang metung mang sentimuPibandian na at kabiasnan pati na’ng kayang talentu Tune e apagmadagul, nung dakal … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

PANANDAMAN ING BEYATAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Dakal tau babo yatu e asaupan ing sariliInia inggit ing magbabo, iyang tutung maliliariUling ila rening bigo, manintun la pang kadameKeni lulual ing indredus, kalaraman lang metayi Nanu ya man ing gagawan, itang mayap ing … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

IMPLUWENSIYA KENG TAU

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Maragul ya impluwensiya, ing pamilyang pakamalanTalaturu ketang mayap, deng pengaring kaluguranMalasakit at masabal, kareng pusu yang tatanamIdala na keng kayang bie, kipmuan ya king kabanalan Atin neman impluwensiya, talaturu keng escuelaMaganakang talaturu, alimbawa lang mumunaKeng … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

KABYASNAN

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudJuly 27, 2018 Nanu ing kabyasnan? Metung yang upaya,A panyukad da nung tanak ka’t maulaKabyasnang bibekut mu’t maguing sandata,A e ra abandi at akwa ring aliwa. Kabyasnang pigkalam, keka ra dinakeDing talaturu mu king … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera, Tau | Leave a comment

ING MATUANG PANUGALI NING TAU

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Ing panugaling dadalan retang tau ‘niang minunaIyang misna king kapinu, kagalangan ing mumunaTutung alang kayabangan, ‘yang akakit mu karelaMalugud lang parang tau, kayanakan o makatua Ing amanung “po” at “opo”, parati yang darandamanMakatua at e … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

PITUNG KAUSUKAN NING KALIGAYAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Balang oras at penandit kening bie mung pakamalanItang mayap ampon ustu, kening pusu yang ilulanAgyang e me panintunan iyang kusa nang daratangPauli na niting lugud ligaya ing kayablasan, Kagulut mu kareng tau, tutung dakal la … Continue reading

Posted in PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

Nung Nanung Makasúkung

Belangkas at inulip nang Apung Gusting4/5/2016 king Riyadh Saudi Arabia IPakabanglú mé man ing samyú ning yangkâ,Mísan matábang ya at mísan malabsâPakapayit mé man ing búngang apalyâMayumu ya lása, karen sablang bisâNung manúlu ka king nanu mang mabayâ,King úlung mapayit, … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Apung Gusting, Tau | Leave a comment

KATAWANG TAU

Irvin Harvey E. RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudMay 31, 2019 King pilan kung banwang pamagtyamantyamanKing kakaobra ku’t kakapanintunanE ku mo ayisip ing ditak mitaganKing ka’kung sarili’t kakaynang katawan. Bala ku mo sana ing tantu kung tibeE ne milubas man king … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera, Tau | Leave a comment