Category Archives: Makatakut

TIBAS

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudOctober 24, 2019 Baryu Maliwalu, degulan kung BaryuTutu lang kasebyan ding kularyut, multuMa pa Matwa, Anak Dalaga’t BayintawuPitatakutan da makanyan a kwentu. Anak ku pang dimut tutung kasebyan naKwentung katakutan, misteryu’t majikaNeng takap ing … Continue reading

Posted in Makatakut, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

ING MAGBABALUT

Misan a panaun;king metung a baryu, a binang maliblibcatacup ning silim;caretang memaryu, ala nacang akitmagculung no bale;e na la titipa nung inia tahimicbiung na na ning angin;ing kecang damdaman at kiac ding culiglig pablasang canita;king mesabing lugal, ala pang curyentiinia … Continue reading

Posted in Komidya, Makatakut, PL Vhelle Garcia, Poesia | Leave a comment