Category Archives: Kasalesayan

ALIPATO

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Nanu ya ining lipatu? Iya ini ing kukutangKareng anak a magaral, tune e de pegaralanDeng meragul ketang baryu, iya ining amulatanPotang ila reng magdapug, ing lipatu pagumasdan Potang api yang malablab, saka iyang maglipatuItang baya … Continue reading

Posted in Kasalesayan, Parikil, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

BAMBAN GABALDON ELEMENTARY SCHOOL

nang: PL Sergio Gramonte Calayag ‘Niang libo siam a dalan at labing adua ya ing banua‘yang bulan na ning Enero mumunang aldo ya’ng petsaAt kanita ya mibuklat ing Gabaldon tang escuelaBan agamit deng magaral, ing kabiasnan ipabal ya Bakit awsan … Continue reading

Posted in Kasalesayan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia | Leave a comment

ING SAPANG LUKLAK KARIN KAMPO O’DONNELL

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Ing lugal ning Capas shrine Lalawigan na ning TarlacIya ing Campo O’Donnell, ketang gerra a milabasDeng magiting a sundalus penandaman itang kaplasKeng bagsik da rening dayuan iya ini ing amalas Agpang keng kasalesayan patutuan da … Continue reading

Posted in Kasalesayan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

ING TANAMAN KUNG TENAM

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Ing tanaman kagulutan iyang kanakung atanamInia Aldo ning Bataan Capas shrine pagmasusianPanaun nang Macapagal, presidentang kapampanganAngelo Reyes yang tutuk, sekretaryong tatangalanDapot iyang e dinatang, inia aku ing tinanamPotang lugal pupuntalan ing tanaman yang lalawan Keng … Continue reading

Posted in Kasalesayan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

PANGA-CIUDAD NING ANGELES

nang:. PL Sergio Gramonte Calayag Libo siam a dalan anam a pulu’t apat ya’ng banuaMumunang aldo ning Enero iya ing mesabing petsaKanita re pegmasusian keta nang pangatatag naIng balen na ning Angeles meging ciudad tengalan yaLinabung ya at minunlad, ining … Continue reading

Posted in Istoria, Kasalesayan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

MAYULAGA ING KASALESAYAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Kayaldauan niting Bamban, iya ngeni pagmasusianAgpang ketang kasulatan a meyakit keting tibuanIng matibe yang patune, tungkul keng kasalesayanKanam aldo ya kanita, at Junio ya iting bulanMitala’ng petsa, ‘niang libo walung dalan siam pulu’t siamPinirma neng … Continue reading

Posted in Kasalesayan, Para Balen, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment