Category Archives: Mala-Sonetu

‘Ing Aguila’

Soneto Lalam pun ning pinu meliling aguilatinuklu yang tambing babayuk a sangae mamako karin binang masaya yamananabung niebi masuelung alben na. Mananabung niebi king gabun mikapallibutad kakewan meputi ing gasgasmikapal a yelu metrus balang orasmitambun aguila signus kaya miras Megdatun … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Manolo dela Pena | Leave a comment

E RA KA KALINGWAN

21 Disyembre 2016 – 7:00 A.M. Metung a mala-sonetu ning pusu.Diwang ibat king kantang: “Hindi Kita Malimot”. 1.Bandi… e ka mako / king kakung alaláUling ika’ing king bie / ku babye ligayáKeka susumpa kú, / angga man king anggáIka mû … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

“angel talasaup”

lalakad ku nandin at inatu ra kungarang aili-aili, matapang ku kanu,dakal lang damonius deng yatang penuag ku,at aku mung diling linusub impiernu.atin lang e saktu keng bage sinabi,atin naman ustu keng ipse ra reni,uling ngening tauli, karin ku sisisikeng impiernung … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“mebigla”

ing dati kung tau mikit kami misan,king lupa na anting atin sinlag timan;isipan ku, mekad atin kapanayana abalik mi pa itang milabasan.mekad maliari pang maging ikeng addua,at misulung lugud keng ukdung pangaddua,at abalik mi pa itang dating tulaa paninapan ku … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“ING SINTA KING TAU”

(mala-sonetu), neng ORLY MANALO DIZONOrthograpiang: C-K (ca,ke,ki,co,cu); Sucad: 6/6, labing aduang silaba; July 11, 2016; 03:40 hours. 1ING SINTA KING TAU / nanu ya pauagâ?nang misteryung yatad / ing cutang ding maldâ?uling e mu malit / datang nia mung biglâe … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, PL Orly M Dizon, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

“kapagsubukan”

maniaman ing angin a sangap-sangapanlakuas neng abe mo retang pakamalan,pablasang aliwa ing tulang tatakman,aggiang pang neng misan saskup ing kabiayan.uling e keng kaskup o keng lualas ning biekarin asusukad ing ligayang tune,nun’e neng deng mal mu ila reng kayabeat ilang … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Parikil, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

Pagsubuk

Ing bie keti sulip katmu yang pagsubuk,dakal la reng tuksu a layun manabluk,itang dapat marok a lulub king buntuk,nung e mu alisyan akua mung milugmuk. Atin pang pagsubuk, makamateng sakit,pasakitan naka, itang anggang binit,paramdam na keka ing kaplas at pait,anggang … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Eric Dizon | Leave a comment

“nung”

nung sabian ku kayang mibalik ka kaku,magparalumpu ku keng kabitisan mu,mulingid ka kaya king maging aklis ku?mibalik ka kaya kakung pasibayu?nung sabian ku kekang ibat king meko ka,ing uran ali na pepatugut digpa,mibalik ka kaya ban e ne sumalaa saslag … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Palsinta, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“manatili”

angel kung malate, kapirasung banua,tula ning pusu ko, tula ning kaladdua,kaban ning kasuelo at kakung ligaya;malati kung angel at kakung prinsesa.e mu la paburen lalakuan ning timanding mata mu, mal kung timpukan ning leguan;uling nanu ku man bayat pupusanan,neng isipan … Continue reading

Posted in Anak, Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“ing kakung biyulin”

ing kakung biyulin, apat yamu kuerdas,metung a mamaba, metung namang matas,adduang kasantingan ing karelang katas,dapot dening apat atin la pang itas.dipendi keng tukup, mitatas la nota,dipendi keng sukung ing leguan ning kanta,maliari kung tigtig malagung sonata,o malumbe para keng pusung … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment