Category Archives: Mala-Sonetu

“bulbul king kukuppian”

pemamugnus na la reng uyung pistu na,balu na nung nu la ume mamanugpapablasang sineriang peparikil na lakaring lub a alang kapanualan keya.miralit yang sunis king tiup na ning angin,at itang dugpan da balu na nukarinuling perikil no king karinan karinnung … Continue reading

Posted in Capampangan Shakespeare, Mala-Sonetu, PL Tuazon Sabandal, Poesia, Poeta Laureado, Tau | Leave a comment

ING BIE

neng: Princhipe Nang Bebang03/20/2024Mala-Soneto Ing bie, pansinan me, neng kayi e patas.Lawen mu king obra akit mu’t amalas.Ding alang gagawan magsweldu lang matas,Kesa karing taung mandilu nang pawas.Ding tapat king laban ilang masasambut.Detang mamurayit ila pang manyambut.Ing bie makanyan ya … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Princhipe Nang Bebang | Leave a comment

“bista man ali ka”

ing komustan mu ku, bage a balu kua e mu bitasang ikutang kanaku,dapot kakung taruk a ken king pusu mu,panintunan mu ku’t pangulilan ustu.pablasang ala kang akit a aliwaa munie king keka kakung bine tula;aggiang nanan mu mang magsakub-sakinda,iyang kekang … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Mala-Sonetu, PL Tuazon Sabandal, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Talapagligtas 2

(Savior)Mala-sonetu 1.Tau ya pin kaya’t / metung a personáing talapagligtas / a ipanaral dá?O iti metung yàng / pikatsang istoryá,a pepanuala da / ring tau kanitá? 2.Nung tutu, nokarin / nakatà iligtasniting ngara…sugung / inaus dang mesias?nung Dios yang tinipa … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, PL Apo Gonzales, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

BENGING MATAMLE

22 Oktubre 2016 – 7:00 P.M. 1.Istung bababa ne / at durulung mamun / ing aldong manyaléAnti la mong uran / ding lua kung mamagus / king milalung lumbéKing pisngi ning bigang / uma’ning lulam a / keya mamalaléIng akakit … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, PL Apo Gonzales, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Alang Titulu

Kortina ding awang matuling mitatakKing kakung sikluban mibalut king pisakMepulang tagimpan king napung peninapSitsit ku king banua piping e makibat. Bayu ne ing banua nanu ing manaya?Kening kabilyan ku misalmak king dusaKaku mepanako terak ning ligayaDudurutang maskup king kudradung banua. … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Mali

30 Disyembre 2016 – 430 P.M.Mala-sonetu 1.Tandanan tálá ring / agawa tâ’ng malîban keta e ta na / miuman magkamalî;uling ding kamalian / a e ta sâ burîbabie lang sálâ king / isip a e ganî.. 2.E ta pa’ikulung king … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, PL Apo Gonzales, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

KAPE

(malasonetu) Ing kape ngara ring dakal nang mininumgisingan neng pilmi maski diuang memunagising ne kaya ing pusung migmalun ?a mipatudtud na king sakit ning napunKasimpara ne king payit ing milabasa migpatuknang king yatu ku at orasketang pilsintan kung tapat at … Continue reading

Posted in Ing Babaing Matun, Mala-Sonetu, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

“magtiwala ka”

pablasa kanita tau kung mayaga,mayan pangatau, ngara, maganaka‘nia reng kaluguran, kaku asno tula,ampo reng babai atin lang tiwala.e migaganakang samantalan ku la;kanaku, masyadung panatag ing lub da;keka, pangalalu ing meging bunga na;ing lawe mu kaku babareu pala.dakal la reng misdan, … Continue reading

Posted in Bie, Mala-Sonetu, PL Tuazon Sabandal, Poesia | Leave a comment

Agyu Ku Na Sana

Lorung MalabitMala-sonetoSakdal A Rima *Ikamung luguran kung tutu’t mataktak,e ku papaliaryan a ing lua mu patak.Anggiang pang ing dagat langi ne’t manabtake ku rin magbayu ditak man a ditak. **Pangaku ku kaku rakang pamatulanking balang pinandit at sablang paralan.E dimla … Continue reading

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment