Category Archives: Panagkat

Pamamutung Koronang Laurel kang Cris Gonzales

KAPABALUAN: Malugud da kayu pung agkatan tumagun king pamamutung koronang laurel kang Cris Gonzales bilang Poeta Laureado na ning Amanung Sisuan a ipagkalub na ning Aguman Talasulat Capampangan (AGTACA) at king pamakisanmetung na ning Gobyerno Munisipal na ning balen San … Continue reading

Posted in Panagkat, Poeta John Paul Agulto | Leave a comment