Category Archives: PL Kate Lapuz

KAPE

(malasonetu) Ing kape ngara ring dakal nang mininumgisingan neng pilmi maski diuang memunagising ne kaya ing pusung migmalun ?a mipatudtud na king sakit ning napunKasimpara ne king payit ing milabasa migpatuknang king yatu ku at orasketang pilsintan kung tapat at … Continue reading

Posted in Ing Babaing Matun, Mala-Sonetu, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Babayi

Alang lulual suala /’gyang gugulisak yaakmula’na namu/ ing salpak ning dusakaring tampalasang /’lang pusu’t kaladwaat mamalatian ing /pangababayi na Babayi atna me/ iyang kekang buntukali me duruku /,e ka babayutukmaging matapang ka /,ampon makipamukmisalbag kang sala /karing balang tapuk Nung … Continue reading

Posted in Babai, Ing Babaing Matun, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

IKA MU

Malasoneto (sakdal rima 7/7 cesura) Inyang kinatuk ka king, arapa’na ning pasbulali ke maybug buklat , itang takut sisibulining kanakung pusu , anti yamong tatambulustung aganaka na, ing napung mebalibulKinaul mu ing anggang, kalbaryu king milabasala kung dimdam keka, e … Continue reading

Posted in Ing Babaing Matun, Mala-Sonetu, Palsinta, PL Kate Lapuz, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Pigunaman taya

Ing NAPUN ala ne, Ing BUKAS datang ya pa, Ing atin tamu mitatagan ing NGENI , inya umpisan tane. Kutang: Napu king napun ing buri mu sanang balikan/kalingwan? Nanu king bukas ing kekang panagimpan? Nanu king ngeni ing buri mu … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

ING TUNE BIASA

Nanu ya’ing kabiasnan? pagparangalan ya? Ali ya kapatad!E ya paningaya , bustan mo reng tau, ilang keka sukadItang tune biasa, e matua sapuk at masias balingadngadKaring kabadbaran, lalaban yang patas, e pakli talakadDetang amanu na, pinu la’t masampat, e la … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

ORAS

December 29, 2015 at 3:32pm Tutung maulaga ing balang segunduDakal nang malyari ustung atrasaduKing pamikatagun sira ing aregluUstung e tinupad tutung makabatu Dapat tang isipan ding dintang king orasGiang dakal gagawan karelang inatrasBan kanita akwang kagad lang miparasE da buring … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

Pare-Pareu Mu…Mako Ta Ngan

Babaing MatunApril 19, 2013 …8:10am Itamu bulung tamu mu king metung tanamanE pareu pangatubu pareu pibatan Datang ing panaun a manabu ta king gabunInya kakaluguran eka rugu magmalun Mapalyaring ngeni mapali king kekang pwestuIsipan mung karing aliwa naman babagyu At … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

KAUTAK TALANGKA

Neng Babaing Matun 1/7/14 E mu karing plasdan, sapa, at taldawaMayakwa’t mayakit lalkas a talangkaAgyang keng mamala, lalto la’t sasapaMayling mangalawat, palbug ding aliwa. Itang amanuan ku adwa ya galameDapot neng kabyasnan kalawat taleteKeka neng kasiping dapot emu maleIkang papalbug … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

SUKULAN

Metung ku karetang dakal a migmaliing e ustung  dalan ing kakung pinili,Nya pibabatan ku ing dimla at paliKilub ning SUKULAN nung nu’ku mibili. Kening mitdang sala a kakung ke sadlakAtin pang parasan ing aldo kung bukas?Nung kaku mang sisyan ing … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment

ING MAKASARILI

September 22, 2015 · Lambac, Philippines Ing taung makasarili aldo aldo yang manayisKaretang katubale na mumutus ya balang pildisAgad- agad mimumwa ya anting leon king kabangisUstung mekaramdam tutul babalasbasan nong palis Potang atin makaapag sukmaman na ngan ing ulamLitsun babi, … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado | Leave a comment