SUKULAN

Metung ku karetang dakal a migmali
ing e ustung  dalan ing kakung pinili,
Nya pibabatan ku ing dimla at pali
Kilub ning SUKULAN nung nu’ku mibili.

Kening mitdang sala a kakung ke sadlak
Atin pang parasan ing aldo kung bukas?
Nung kaku mang sisyan ing maling arapat
Kamtan ku pa kaya ing kakung paninap?

Usuk ding pengari e ku peniwalan
Sablang panaral da kanaku mung kelian,
E matampang dapat pinilit kung gawan
Ing kasias ku buntuk iyang penusigan

Ninu’ing parsalanan king kaku megawa
Nune ing sariling dinapat king lisya,
Nung mekiramdam ku king malugud kung IBPA
Sana e ku kimtan panga-panganyaya.

King pamanisi kung bisa nang magbayu
Ing aldo ning bukas sunlag ya pa kaku?
Nung ing kapitna na ning bie delanan ku
Megisan neng meko kilub ning presidyu

Nung penwalan ku ing usuk ding pengari
Ing bisyung e mayap kakung pisawili,
Mekad, e ke liban ing kabilyan aini
King tangis ku’t sisi nanu pang malyari.

Kumiak ku mang daya ala nang agawa
E rana damdaman di TATANG at IMA,
O, ing usuk da nung penwalan ku la sa
Ining kanakung bie e mibalut lugma.

Inya kekong anak bilin kung lalakwan
Usuk ding pengari kekayu sang tukyan,
Ing bisyung e mayap e yu pakyabayan
Bayung e danasan ing bie king SUKULAN.

BABAING MATUN—12/22/14

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *