PANALANGIN


ANTING METUNG A BALAYAN

LUGUD MI’T PAMITAMBAYAN;

DINAN MU SANG KAGANAPAN

O KEKENG DIOS NING KAYAPAN.


NUNG KABURIAN MU, YANG GAWAN

IKE NGAN, MAGI KAMING NUAN;

NYA ‘PASIAG MI, KAPAMINTUAN

GUNYAT, ANTING KEKANG KAWAN.


ANAK MUNG KABUBUGTUNGAN

MEMINTU YA, GEWA NA NGAN;

AMANU YANG MIKATAWAN

NYA MIGDALA YANG KANAWAN;

ULING TUTU NANG PIGNASAN

NANUMANG ‘TING KALIGTASAN

GANAP YA’NG KAYANG PARASAN.


SALAMAT, O GINU MING NUAN

ING AMANUNG KEKENG SISUAN

SIBUL NE NING KEKENG LEGUAN;

ULING ANTING KAPAMPANGAN

AT KING PAMANGAPAMPANGAN

NASANG ‘PASIAG, KAMETUNGAN.


AMEN.                                                       AMONG RONNIE D. CAO                          
22 Agostu 2011/ alas tres ning gatpanapun

This entry was posted in PL Fr. Ronnie Cao, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *