Category Archives: Poeta Bishop Elorde Sambat

Ing Pamanyagana

Ngening paintungul ya ing banwang siniroKeng pangatuklip na ning banuang melasoItang likwang bakas ning menyalimpapoLinabas mung misan sakildap ning baboAlanang melakwan dit mu mang alino. Ing mengapalyari ume munang lakwanBakas nang mepupus king yatung karinanTula’t lumbe man sa linabas mung … Continue reading

Posted in Kaugalian, Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Ibalik Ing Leguan Ning Naturalesa

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Nanan mu mang lawen ing sablang melalangNitang Mayupaya keti king siklubanMayagyag mung sabyan wa iti pawa nganKing mitmung sintingan at king mitmung leguan. Deti ngang mayakit ayabut ning mataPati na ing sablang … Continue reading

Posted in Kalikasan, Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Ing Bayung Pangimut

(A iti Atmung Panga Dimut) © EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Ing bayung pangimut o ing new normalMakayaliwa pin king sadyang kimutanIti pepaintulut ning bayung kaayusanPauli ning COVID pandemyang amanuan. King sadyang pangimut masigla ing galoMaguing ing kalakal … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat, Tinanggap Galal | Leave a comment

Eyuna Panayan

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Eyuna panayan datang ing panaunIndung pakamalan emune ayampunPablasang king yatu a nuka maratunMibalik aline nanu mang panintun. Napun nakadua na atyu pa king yatuLugud pigkalub na king sapni nang tutuNanu mang gawan … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Luid Ya ing Amanung Siswan

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Oini ing macalungcut at iti ing catutuanTune maliliari kareng CapampanganDeng carelang anak, ngening salukuyanKing Tagalug do ngan a pakikisabyan. Nung inia ing tutu at iti malyariDatang ing panaun ding mesabing sapniErana aintindyan … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Mabiasa Kang Mamamili o Taung Memalen

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera King timbulan ning alaswertiKarin ku mangulabeBanting upayang king bie manatiliSumaguid ning sakit at lumbe. Tatalangang anting bako nung sakalit manakit kuTune pagsandigan king kalmang biguNgening milulutlutan la king pwestuDetang bisang mag ari … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Gabun King Gabun

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Ninung makibandi gabun a tutukluanKing danum mamagus sibul ding tanamanKing tiup na ning angin marimlang sangapanAt karetang dutung atyu kabundukan. Ing gabun king patag iti mi titulwanItang kabundukan ancestral lands namanBebe ilug, … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Ing Bie Mengari yang Bula

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Ing bie na ning tau mengari yang bulaBigla yamung lunto bigla yang mibukaIbat king nanung tiup angin waring binaAtyu ka mabibie king yatung masala. Ing mesabing bula paid paid mu rinKing arle … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Agyu Tamu Iti

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Ating sadyang tau sumanguid ning kasakitanAkwa nang man loku akwa nang manlamangAntimosa ngeni COVID19 a meturinganDakal lang manlamang dakal lang tulisan. Ken namung pamangan panulu’t kabyayanAgyang pandemic pa dakal lang gahamanLugal i … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment

Quo Vadis Amanung Capampangan?

© EMS (Elorde Mendoza Sambat)Ing Poetang Mipalaut Cordillera Nanan kumang isipan at iti ing tuneAmanung siswan tamu ta ne mamamatePablasang diritak la reng mamaniabiTagalug o Ingglis ing karelang sibuburi. Lumibut lumawe king labuad ning CapampanganLaluna sa ngening panaung salucuyanDen mismung … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Bishop Elorde Sambat | Leave a comment