Category Archives: Palaisipan

Pawaga

keta pung aldo atin lang dinwang a sobri kanakuat atin yang laman a e ku piyadyan;metula ku mupin iti kayabe naning e ku ayagwantang ngisngis.lalu na anti yang imalan a masantinging laman na nitang sobria kayabe nang makalulanning metung a … Continue reading

Posted in Palaisipan | Leave a comment

Kurusan-Amanu #2

Nung kapad yang pakibatan ing crossword online, click ya ing keng lalamhttp://58.105.196.246/diksionaryo/crossword/crossword.phpsaka ya timid ing number 1. Akua yang tambing ing score.

Posted in Anac Ning Arenas, Palaisipan | Leave a comment

Kurusang-Amanu

P A W A N A N1A -Almas da ring Katipuneros1G -Susulud2A -Aduang paris2F -Presidenti Macapagal3A -Titulu nang Jose Rizal3E -Balen ning Bataan4A -Malat4F -Aus kareng banal4J -Ne (Beliktad)5A -Kapampangan6A -Laut6G -Damas7E -Magdalang Kurus8A -Taya keng pakbungan8D -Mayap8H -Pangadi9A -Ating … Continue reading

Posted in Anac Ning Arenas, Palaisipan | Leave a comment