Category Archives: Pasiun

Macabaldugan yang e palac ing Damulag

Metung pa pung daque ning librung Pasyun ding Talapagobra a sinulat nang Lino G. Dizon anyang banuang 1930 “Macabaldugan yang e palac ing Damulag qñg Capitalistang mabibie qñg e na pipauasan” Caring anggang mengayapsiQueting yatu macabiliIng tau matas ya uri,Mayupayang … Continue reading

Posted in Pasiun, PL Eric Dizon, Poesia | Leave a comment