Monthly Archives: February 2022

…………..Ing Dawak ning Kataksilan ……..

1.King duyan ning panalala ning milabas a panaun ,Atin datang a penandit quening diwa maglimayun.Sasakwil cung anggang binit balikdan pa itang napunIng amlat ning pamalsinta ning taguimpan a miburul.Ing lugud ming pisumpanan durungdungan ning meniaclungBinalut na king pabanglu at mayumung … Continue reading

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment

Aldo da ring Pusu

Nang Pusung CapampanganFebruary 14 , 2019 Nung ikayng malutung rosas , yaku sa ing aring aldoNung mibulus ining urankule keka ku padungoYang magbante at kambilan mu pinanaring makapanigloPotang datang na ing pisakLibayan durut ku’t galoBang akakit daka pane king panimanman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PAMANAYANG PANALANGIN

Neng Almario “amor” C. de Jesus- *E mesayang unabis man, ing canacung pamanaya,Cayantabe panalangin, pepalwal me ing poema;Mipasnu cu pilubluban, pati na cacung caladwa,King banal mung panalangin, at santing na nitang tema. **Anti cang susulat Biblia, careng salmo at casebyan,Pepakit … Continue reading

Posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado | Leave a comment

“CABANG E PA TAULI”

neng ORLY MANALO DIZON; Sucad: 6/6; Feb. 7, 2019 1Ding’gang maliliari king kecatamung bieItamu at ala nang dapat pang take,Lalu na caretang eta lubus maleMeganap no’t sucat king bie ta miyugne.2Punto ning mabibie masakit yang surianE agiung abut ning simpling … Continue reading

Posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado | Leave a comment

Saug

Posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado | Leave a comment

Pamagbitquil

Posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado | Leave a comment

Casebian 11:2

Posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado | Leave a comment

Casebian 26:20

Posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado | Leave a comment

………” ING LUGUD A BANGKILAS “…….

Tulutan mu kakung sinta kayaldawan dading pusu ,Buklatan ke arapan mu ing kaskup ning kakung salu.Ing babaing anti ika at lupa mung mitmung kamu….Kambilan yang salikutan naning matbud a pangaku.. King bista man ining bili kalulu kung taladalit ,King ambun … Continue reading

Posted in Poeta Bienvenido Yabut | Leave a comment

💗💗💗PAMAGKALUB💗💗💗

Nung bisa ta’ng sumaup……e dapat maging maimutLubus-lubusan napin……at magalang ing kimut. E ta manayang ablas……e ta dapat susumbatTune ta’ng pasalamat……keng agawang alang sukad. E ta mu sisisian……itang darakeng yamanNanu mang bage param……e dapat bibilangan. Ining dapat a mayap……king pusu milalablabUtus … Continue reading

Posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit | Leave a comment