Author Archives: Herman Pablo

Panupaya yung kudta

Nang Herman Pablo Panupaya ye pu abubu kung kudtaKudta a migogo pluma ning makudtamakudtang tibubus malugud nang gampagampa na ing miras king sidduan nang nasanasa na ing balen ya sang mitimawamitimawang bina apuling salita. Salitang apuli ing amanung sisuansisuan kang … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Panangis ning Indu’

Neng Herman Pablo Ayagcat da cami (home of the aged ) mamisitaKekeng pasalubung karela idalaDening kayabe mi mirake lang kantaAtdanan lang tula dakal a mangatuaMengasaya la ngan ikit mi karelaAliwa ming abemekipagkwentu laBalisa naku man nanung agawa paDitak kung asaup … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Malagung Dalaga

Neng Herman Pablo Kapilan daka asungkit, talang maslag at maningningngening ing kakung panyungkit maimpis yang anting tingting?Lon me, mangabayuktut ya indat tyupan at ne ning anginat malagwa nang miragsang mikakasat ketang uling. Keta naman barandilyas na ning awang ning palasyuIka … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Lambisan ding miyasawa”

Neng Herman Pablo Dening aduang miyasawa / ilang atyu babo kamaMatula lang mipagkwentu / king panaun milabas daIng babaying mengutang ya/ kaku mikasala naka?E naku mwa, matua tana /mangulta sabyan mu ngana Sabi ning lalaki kaya / apin ing kekang … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Ing naturalesa napun at nacadua

Neng Herman Pablo Ing naturalesa napun at nacaduaCayacbe ning dulum ampo ning masalaSipuac lusuc quing gamat ning maiupaiaTaung lelangan quelub na’t pepabala. Lingcas a sinibut quing pinac, taldawaQuinapmung aluntian at pepa saganaDing danuman, laug, danau, dagat, sapaMamagus quing lugud lamac … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Tara na , mekeni na abe

Ikong talasuyu ning amanung irugDalitanan taya karing bayung kutugSinta tang amanu king sidduan iluklukking kabling ding lirang bagting e apatlud Munie kagalangan kambe ring pamuntukDening lira tamung mangatni kalatugabayan lang flautas, tompiang at cimbalusban keta king sigla terak tang malaus. … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Tara nang sumulat

Neng Herman Pablo Ing talang makaslag, king munag ya limbugMewala ing kislap, uari ing tinabugAslag na ning aldo, ikwa nang sinakubMenabtak ing gabun, melangi ding ilug Ikwang memaniplad, susulapo ayupTulang, mariposa mebating la kabudMaleparang labuad sinigpo ing leguanDing maulang marangle, … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Mumunang Sinta, Mumunang Uma

Neng Herman Pablo Potang marap naku kening nang salaminaganaca tambing napun kung kinilimkaplas king pusu ku malwat nang milimliming kaugtuan aldo yang meging sisilim Panaung dinalan king pamangulilatik tak ning oras bills king durut namamasa ing pusu pengakung simpan tapamikit … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Kursisilyu

Kwentung kapusunganNeng Herman Pablo Kwentu ding mitau, minuli king baryubale ning babayi gagawan deng saktulalaking megsipag ,bisa yang sumuyupantalun susulud, pelukas neng apu Dinuang kursisilyu ,isulud mu nganaing kursisilyu na tambing na neng kinwasikbit ing martilyu sinampa king bigaIng kursisilyu … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Ing Tune Kaluguran

Neng Herman Pablo Panabilin kaku ning mal kung tatangAkilalang tambing mal a KaluguranIkang mangitawu dakal a pamanganBabo na ning papag dakal apulutan Mangiyanda kang mic at dakal a alakBalang ngan masaya misapak ing papagAt makitalamitam kwentu dang iyapagKanita ing tula … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment