Panangis ning Indu’

Neng Herman Pablo

May be an image of table and indoor


Ayagcat da cami (home of the aged ) mamisita
Kekeng pasalubung karela idala
Dening kayabe mi mirake lang kanta
Atdanan lang tula dakal a mangatua
Mengasaya la ngan ikit mi karela
Aliwa ming abe
mekipagkwentu la
Balisa naku man nanung agawa pa
Ditak kung asaup adake karela

Atiu ketang lele ing matuang babayi
Malungkut nang timan pilit mu king ayli
Linapit ku kaya banting akasabi
Pilit keng libangan yakung magpakayli
Ikit keng mesaya mibuklat ya labi
Migkwentung marakal bie na milyari
Genaka ing napun kutang king sarili
Obat ngeni kanu yang magdili dili

Sakit king kilub na kaku pepalwal ngan
Dudugdug keng salu nukarin migkulang
Simbit ding anak na matalik liguran
Manibat malati e kanu migkulang
Gewa ing agyu na apayari no ngan
E na atanggap kalma nang dadalan
Karing atlung anak malwat nang panayan
Ala nang manapa karela metung man

Kakasakit nang lub (home of the aged) de dela
E uari malyari tuknang ku karela
Tutulu nang lua kabang magkwentu ya
Isipan na namu nanu ing manaya
Saplid a palasa binye ding anak na
Ing lugud ning indu ibat pa kanita
Kalbaryu nang dela meging penata na
Miglakbe king bie maymut a ligaya

Ding atlung anak na gilutan de kabud
Lubid ning amnesia karin la mibuklud
Manintun pengari lingap da at lugud
Memaniplad la ngan at pepainggulut
Kapilan balitan potang mayna na tud
Potang e na muran at ala nang duldul
Panenayan da pa bie na mapatlud
Karin la manyatang tsaka la ngumulngul

‘ nanan me pa ing dikut, ing kabayu ne mikukut’
….’nanan mu pa ing kumpe kabayu ne mete’

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *