Category Archives: Amanung Sisuan

ING CACUNG MUMUNANG SINTA

13 Pebrero 2016 – 8:10 A.M.Ortograpiya: C& K = Ca Ke-Ki-Co-Cu 1.Aminan cu ing megi cung / sáláwáyán king pácámáluling ticwil ke’ing mumunang / sintang kilub cu mikintal,inyang ménákit cung bayû / a piragli cung kecásál,gillutan keng tibubus ing / … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

ISA

Mamayutput la sa pamamungaDing dayang kukuri king AmanuBan panyatang ning gatpanapun da‘Ting libe kang Indu mieng sakoru.Dapot ika’ng libang king sariliMinggastarul at migpakasakloIng pamagsupil king Manang SabiPeimburisan mung manibabo.Ika ngening asbuk na ning yatuKabud mung simpara ning tagsibulNanung panguntarian nang … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Lakandiwa, Sonetu | Leave a comment

SINTA NA NING PUSU

Likuan ke’ng balen ku metung yang amanuIng gagamitan na ketang pamagbersuItang pakiramdam ning balang memaryuAtna king kasaya yagkas da pareu! Manalbe sarsuela, crisotan king radyuMagdala lang tula, pusu magkusweluMangatuang poeta beluan makayatuPati mangarana, yaman ning balen ku! N’yang kakung belikan … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poetisa Melanie Cunanan Naguit | Leave a comment

Aldo Ning Amanung Sisuan Program 2023

September 13, 2023, 2:00PM The Center forKapampangan StudiesHoly Angel University Academic HallSaint Joseph BuildingHoly Angel University

Posted in Amanung Sisuan, Istoria | Leave a comment

“MAGUINGALUNG BILΔ

neng Orly Manalo Dizon;Sucad: 6/6(12); Orthografiang: C-K(ca,ke,ki,co,cu) & h. 1Ing’gang matatangal binang macapinacNa niting Amanu king keang pagsalbat,Ing pangisnaua na malalam na’ng saldacKing pangasunde na maibug neng mibatbat. 2Obat miras kea ing calmang macanian?King mismung labuad na de iting puersahan,Ipapalbug … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, PL Orly M Dizon, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

“BAN MISAN PANG DATANG”

Neng ORLY MANALO DIZON;Sucad: 6/6(12); Orthografiang: C-K (ca,ke,ki,co,cu) 1Maibug ne tagana iting mamitamitIng salitang mana e na’ti magamit,King pamilaguma iya sang dusulditYapse ampong gagcas king balang penandit 2King keang cabilian ya na ing ginagadMigcusang abalu ing gulis nang palad,Ampo ning … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, PL Orly M Dizon, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

Tribia keng amanu tamu:

istung deng amanu ibat ya keng diptonggu, e ta la pu susuglungan “ng”. alimbawa pu: gule (gulay)bale (balay)ibe (ibay)sale (salay)ate (atay)kile (kilay)sabo (sabaw)galo (galaw)iso (isaw)bito (bitaw)tando (tandaw) e la pu kasi maging “gulayng” (gulaing) o “palayng” (palaing), o “isawng” (isaung) … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

“mu” (lang)

king katri ning lumbe -katri ning paliasa,ing mal a pengari asne king kakera,magmalun ya pusu, at migagaganakaa datang ing aldo manlud neng mayala. dapot deng anak na mitatalanan la,at pasiknan de lub, ngara, lumaban ya,ampong paramdam da ing lugud da … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

Ing Amanu Tamu

Dapat, ngeni pa mu, sucat tang migunamqñg cabilian na ning amanu tang calam,uling dacal na la ring alang paquialam,qñg amanung binye na ning Dios a malam. Palabas ta na mung limang pulung banua…Malamang, malaus neng matda inaua;Nung ing capampangan e … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, Poesia, Poeta Eric Dizon | Leave a comment

ING AMANUNG KAPAMPANGAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag Keti Kalibutnang Luzon, ing Pampanga yang mayakitDakal taung matenakan kapampangan yang dadalitMalagud lang parang tau, keng pusu da makadukitIlang liping Maharlika, keti babo niting sulip Amanu dang bibitbitan iyang sakdal keang leguanIya naman ing amana … Continue reading

Posted in Amanung Sisuan, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment