Category Archives: Poeta Leonido Taruc

Apis ning A p u

Kapilan ka pamu, mibuu king atyanNi alang kabaluan, nanu pa ing datangE mu man atiyak, mipalad kang lumualIng balang galo mu, mag-ukul yang timan Manyaman ing Apu, kesa king penganakKutang ya kanaku, ali pa dinanasPilan na mung bulan, panayang maganapKanita … Continue reading

Posted in Pamilya, Poesia, Poeta Leonido Taruc | Leave a comment

Anam a pinggan

Aanam a pinggan, king metung a dulang,Apat lang penganak, ning Ima at Tatang,Anam lang pirasu, tuyu lang dinerang,Kakapurit a nasi, sinanduk king kuran Manaya ya’ng pusa, kabang mamangan la,Nung ating mitagan, tuyung pisemen da,Kadalasang malyari, ala ng pag-asa,Manggamus n’ya buntuk, … Continue reading

Posted in Bie, Poesia, Poeta Leonido Taruc | Leave a comment

Pamiparsala

Daing ning makasalanang Tatanga ating malalang sakit Kanaku bang palad, magi kung bilanggu,King metung a silid, king papag mipaku,Ing miwale kaya, king pilang minutu,Metung yang pasanin, kakung pangatau Nokarin na kayu, kakung meging supling?Ot deng aninu yu, eku apapansin,Pamagparagul ku, … Continue reading

Posted in Kapalaran, Poesia, Poeta Leonido Taruc | Leave a comment

Lango

Malati ka pa mu, n’yang keka adasnan,Mabuluk a esterong, makasanuk bawan,Kaluat ning panaun, lungga mu’t tuknangan,Anggang meragul la, pakpak king katawan Ing kekang inuman, ing danum king kanal,Dening kiti-kiti, abe’t kaluguran,Benging matajimik, aldo mung kegisnanKalupang marungis, king sala misalsal Sulapo … Continue reading

Posted in Insektu, Poesia, Poeta Leonido Taruc | Leave a comment