Ing Tune Kaluguran

Neng Herman Pablo

Panabilin kaku ning mal kung tatang
Akilalang tambing mal a Kaluguran
Ikang mangitawu dakal a pamangan
Babo na ning papag dakal apulutan

Mangiyanda kang mic at dakal a alak
Balang ngan masaya misapak ing papag
At makitalamitam kwentu dang iyapag
Kanita ing tula miras pa king munag

Miras ing manampil mengalasing nala
E muno agyagan kaba pa ing piesta
E muno tuturu nukarin la munta
Balu ra payuli muli king karela

Karin abitasa ikang lawe lawe
Ninu ing mitagan at keka lumele
Sumaup manampil ing maglele lele
Bayu naka lakwan akwang mesalese

Keng katataulian sabi napang tatang
Pilan la king yatu tune kaluguran
Keyang panabilin tiru’t kausukan
Makanyan ku pala kakung amalayan

Yarle keng panaral babo ning pulpitu
Mensaying patuyag na ning Ebangelyu
Tune kaluguran Guinung Jesu-Kristo
E maglakwan king kasasagkulan tamu

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *