Lambisan ding miyasawa”

Neng Herman Pablo

Dening aduang miyasawa / ilang atyu babo kama
Matula lang mipagkwentu / king panaun milabas da
Ing babaying mengutang ya/ kaku mikasala naka?
E naku mwa, matua tana /mangulta sabyan mu ngana

Sabi ning lalaki kaya / apin ing kekang kumari
Tambing ne pin mimua’t mibua / yana pin ngana ning lalaki
Kasasabi pamu kaku / kwentu ku keka mung sinabi
E naka mimimwa kaku / tutal ita’yng pekatawli

Sigi itamu ne ngana/ ing lalaki itamu ngana
Tutu ala nang aliwa/ ing yaku namu tagana
Balu mung kaluguran daka / balumu ika’kung sinta
Saugli ngana ning lalaki / ika naman kutnan kaya?

Atatandanan mupa anyang / ikang pepabagut ipan?
E uari ing lipit kata / ala kang kapanintunan
Dentistang linawe keka / maratna nakung lalawan
Ing dadala kung bibingka kinandut ya’t mekatakman

E naka mimimwa kaku / ika’yng liguran kung tutu
Iti ya pang mipasbaywan/ liksu pangalalaki mu
Atatandanan mu kanita / anyang mesakit ka pusu
itang menopera keka / bang asalba da kamu

Aru !!! ngana ning lalaki/ sana ya namu ing tauli
Ing babaying mipatiman/ at tsaka pa ayli ayli
Tanda mu anyang tagal ka/ aburyanan ding botanti
Minyambut kang kapitan / landslide ka’t dili dili

——-‘——————————‐——————
Panupaya yu pu makanini ya pu ing kwentu ning kapusungan ding aduang miyasawa…
Misan dening miyasawa atyu la babo kama uling matua nala ,apisabi da tang panaun milabas da…. akutang ning babayi king asawa na nung migtaksil ne kaya, sabi na …sabyan mu e na ku man mimwa uling matua tana ngana, O sigi ngana ning lalaki e ka lulungkut ne ? aliku pakibat ning babayi gang kwentu mu ngan … Sinabi ina kumari mu ngana, tambing neng mibua ing babayi , nano i kumaring Rose pa ing pemalit mu kaku ngana…
Balaku sang kwentu ko ngan e ka muwa ngana ning lalaki….
O sigi itamu ne ngana ning babayi tsa ne migcalma … o ita mu ne ngana ning babayi
..awa iya mu ngana ning lalaki kaybat ala na ngana, meging tapat naku keka ngana…. O saugli mu pota galang ika man ngana ning lalaki?
Wa , e ca muwa ngana ning babayi ….gewa cu naman ita uling caluguran daka ngana. Atandanan mu anyang pebagut mo deng ipan mu uling ala katang pera kanita ,mekisabi ku katawan ku namu ing pamayad ku , Aru ! ika man pala ne, o ita namo? Kutang ning lalaki, atin pa ngana ning babayi uling kaluguran daka ngana , atandanan mung anyang mesakit ka pusu ? Kaybat ning operasyun mu ala katang pera kanita . Itang doctor liningun keka .katawan ku yang pemayad ku…O ala na kanyan ngana ning lalaki…,
Atin metung namu ngana.
Atandanan mu anyang minyambut ka keng eleksyun ngana deta ngan migbotu keka ngana…,,
Kabud menabu ya ing lalaki keng kama….. Yari ne pu.

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *