Panupaya yung kudta

Nang Herman Pablo

Panupaya ye pu abubu kung kudta
Kudta a migogo pluma ning makudta
makudtang tibubus malugud nang gampa
gampa na ing miras king sidduan nang nasa
nasa na ing balen ya sang mitimawa
mitimawang bina apuling salita.

Salitang apuli ing amanung sisuan
sisuan kang indu na at balen nang tibuan
tibuan ya king lungkut dusa’t kakaluluan
kakaluluan miras sinta nang balean
balean a magmalun asbuk ding mayintang
mayintang a suli kabud mengalingwan.

Mengalingwan bina mana rang salita
salita ning leguan ing sinalampara
sinalampara king kabuklat ning masala
masalang akakit milako a diwa
diwang kayanakan sinulapo biga
bigang paninapan mebaldug king sapa.

Sapa yang melangi wawa ra at asbuk
karening asbuk da menabtak ing bunduk
bunduk kamalayan karela mibukud
mibukud a lingap mebating ing lugud
lugud a mewala silapo mepatlud
mepatlud a suyu king niaman ning tudtud.

Tudtud a manyaman busal na ning pisak
pisak sinalambo king kekatang labuad
labuad tang liguran yang mamatad matad
mamatad matad king napun nang peninap
peninap king napun mitas king alapap
alapap! king alang kalma ya miyatad.

Miyatad a misyun kareng talaturu
talaturu tamu datang a kalbaryu
kalbaryung miyatang ibuat ing amanu
amanung tang sisuan malingap dang suyu
suyung alang patna lugud a masolu
masolu a sinta king lamak ning Guinu.

Guinu tang mitubud ila ring magbante
magbanteng malingap bang yang mitiwase
mitiwase king ing balen managumpe
managumpe suyu, masampat a pake
pake ra ing mipuk king sidduan ya mike
mike keng kabilyan , kabilyan matibe.

This entry was posted in Poeta Herman Pablo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *