ORAS

December 29, 2015 at 3:32pm

Tutung maulaga ing balang segundu
Dakal nang malyari ustung atrasadu
King pamikatagun sira ing areglu
Ustung e tinupad tutung makabatu

Dapat tang isipan ding dintang king oras
Giang dakal gagawan karelang inatras
Ban kanita akwang kagad lang miparas
E da buring siran ing karela batas

Ing telagang gawan king oras pisabi
E na magagawa ampon malilyari
Ing ditak minutu kekang pangatawli
Sira no kundisyun ding kekang kasabi

Igit pa king gintu ulaga ning oras
E tane abalik kaibat nang milabas

Ing Babaing Matun 12/29/15

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *