‘Ing Aguila’

Soneto

Lalam pun ning pinu meliling aguila
tinuklu yang tambing babayuk a sanga
e mamako karin binang masaya ya
mananabung niebi masuelung alben na.

Mananabung niebi king gabun mikapal
libutad kakewan meputi ing gasgas
mikapal a yelu metrus balang oras
mitambun aguila signus kaya miras

Megdatun keng bisyu bie tiaman tiaman
manintun ligaya king awus ning laman
uangis king aguila ne misulapo man
potang ya nang tiplad mayna ne katawan.

— Ing katawan tamu keng bisyu miyanad
— pete tang paratang ing malagung bukas.

Posted in Bie, Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Manolo dela Pena | Leave a comment

E RA KA KALINGWAN

21 Disyembre 2016 – 7:00 A.M.

Metung a mala-sonetu ning pusu.
Diwang ibat king kantang: “Hindi Kita Malimot”.

1.
Bandi… e ka mako / king kakung alalá
Uling ika’ing king bie / ku babye ligayá
Keka susumpa kú, / angga man king anggá
Ika mû at ika / ing kabud kû’ng sintá.

2.
E ra ka kalingwan, / e ka malulumbé
Panaligan me ing / sumpa kung dalisé
At nung sakali ing / lugud mu yáng maté
Asahan mung ika / murin ing kakung bié.

3.
Nia sâ manalig ka / king kakung pangakû
E na ka miwale, / kening kakung pusû
E ne kapilan man / mibuklat ing salû
King pamanintun pang / aliwang kasuyû.

4.
Mutya… tandanan mu, / e ra ka kalingwan
Uling ika’ing bie kú / king kapilan pa man.

YBS

Posted in Mala-Sonetu, Palsinta, Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

191

Manyaman kanan itang e sadya
Ing pamitan da reng mata’t asbuk
Itang makagyam man, pane mung ya
Masabal ka rin kelwatan masnuk.
Migit lang pamitan detang bawal
Detang e titinda’t asasali
Nung misubu pati bie susugal
Mipasabag mu sana ing buri.
Atin kaladwang e mapanusig
E mamintu keng matang pasaklo
Keng daluyung ning bie makapantig
Ing kamu ning pusu paibabo.
— E na balang kakagli, mabuktut
— Mingat kang kayarung a malambut.

Posted in Poesia, Poeta Lakandiwa, Sonetu | Leave a comment

ING MALUKANG KARINAN

nang: PL Sergio Gramonte Calayag

Mayigpit a kawul kakung peparandam
Kening kakung apu kabang ‘yang kakaulan
Ngening makakera buntuk na’ng apisan
Saka ke pagkanta kanta lang pisamban

Kabang apisan ke saka mamigunam
Itang kakung tata siping keng pagkeran
Bayu ku matudtud aku ing turuanan
Pamangading bengi parating gagawan

Iniang mekiasawa ku saka mikayanak
Gewa nang Tatang ku, sinundu keng ganap
Ila reng kasiping dening kakung anak
E la ngan matudtud, nung e apisan buak

Ing mayumung lugud tutung iparandam
Kabang daragul la dening pakamalan
Ban potang dagul la e da akalinguan
Iya nang mitanam keng pamilyang malam

Wa, anting tanaman lugud ing tatanam
Keni nang pamilya, iya ing gambulan
Saka ya diligan, usuk at pangaral
Alang kapabustan ala agyang dit’man

Tutung makasulat, Banal Kasulatan
Ini mabasa ya karening Kasebian
Anak paragulan ketang kabanalan
Ini iyang dagul tutung e kalinguan

Metung paganaka kareng kaluguran
Ila reng peparam inia pakamalan
Itang mamakibat ketang kapabustan
Ika’ng migpabaya, ketang katungkulan

Ing mayumung lugud anti mong panilan
Iya ing parandam keng pamilyang malam
Tune yang escuela at pipagaralan
Ing pibale-bale malukang karinan

Posted in Pamilya, PL Sergio Gramonte Calayag, Poesia, Poeta Laureado | Leave a comment

KING LUMANG PISAMBAN

24 Nobyembre 2016 – 2:20 P.M.
Poesia Naratiba:

1.
Ketang malalasak / a lumang pisamban
Karin to ikit ding / aduang misumpanan
King pangasiklod da / king arap ning altar
King tunggal dang gamat / tatalan lang punyal.

2.
Makanyan deng igkas / ing matibe sumpâ
Amiaman da pa ing / mate no’t mawalâ
Nung e murin ila’ing / miyabe’t mikalmâ
Ngara king aun nà / lâ mipagtumaylâ.

3.
Potang mete nakú / kakung panabilin
Ayan mú kú bandi / king ulilang jardin
Nung damdaman mu ing / kulyo at saingsing
Pawaga ne iti / ning sumpang e mamin.

4.
At núng damdaman me’ing / tigtig ning kumpanâ
King lumang pisamban / ume kang magsaryâ
Siklod ka arap na / ning sirang dambanâ
Ipangadi me ing / sinta múng mewalâ.

ANTABE DALIT (koro):

At nung aramdaman me ing tigtig ning kumpanâ
King lumang pisamban karin ume ka sâ
Siklod ka arap na ning sirang dambanâ
Ipangadi me sana’ing sinta mung mewalâ.

PANYARA:

Ipangadi me sana’ing sinta mung mewalâ.

Yng Bantulut A Siualâ
U.S.A.

Posted in Poesia, Poeta Apo Gonzales | Leave a comment

BATARIS

Kapampangan Dictionary: voluntary work (without pay)

Gamit:
Sulung o amanu patluran me’yng tali
ngeni ing panaun ikang mitimawa
dening poeta mu e daka tabili
BATARIS da keka’t lingap dang pigampa.

(‘Pamitipan king amanu ku’ – Manolo dela Manolo Dela Pena)

Posted in Kataya, Manigaral Kapampangan | Leave a comment

Dir Ate,

(Sulat a pamamalita at pamaki-balita ning metung a disipulus keng metung a “study group” pang-anak) inyang ala pang Internet.

Dir Ate,

Atatandanan mu me? Balu mu ku. Aku ing peka-anak dili keng kekang tuturung grupu inyang atyu ka pa keni. Balu mu na me ngeni?

Korek, aku i Lina. Ngening balu mu na me, buri ku mung abalu mu ami-miss daka. Kapilan kayu magbisita kekami. Komusta ing pamilya, lalu na deng tsikiting? Komusta ka? Sumulat na ka man.

Ako? okey na me man. Mag “sweet-sixteen” ku ening bulan kaybat megyari keng kolehiyu. Tanda mo, trese-anyus me inyang mekyabe keng grupu. Alus atlu nang banwa, e masanting a balita neh? Ha-ha.

O sige, ekune pakakaba. Sana anggang milya-milya ka kalawut eka mangalingwan. Lalu na aku, emuku sa kakalingwan uling pihung eraka akalingwan.
Panayan kung makabalita manibat keka ne, Ate?

Keng bendisyun ning Ginu.

Lulugud,
Lina.

Posted in Poetisa Maria Sinucuan, Sulat | Leave a comment

“angel talasaup”

lalakad ku nandin at inatu ra ku
ngarang aili-aili, matapang ku kanu,
dakal lang damonius deng yatang penuag ku,
at aku mung diling linusub impiernu.
atin lang e saktu keng bage sinabi,
atin naman ustu keng ipse ra reni,
uling ngening tauli, karin ku sisisi
keng impiernung bale tuknangan ku ngeni.
uling ing abe ku, king pangatau na
pitu lang damonius reng magdatun keya,
inia ing asbuk na neng buklat na naya,
lulual la reng pitu at akung arian da.
uling e ko aggiu, minta ku tindaan,
inen ke i Miguel ban na kung asopan.

11/11/23 //07:36
kabang manasikasung parokianus

Posted in Mala-Sonetu, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal | Leave a comment

187

Bilis nang mulandit ning orasan
E ni’ng makibalu nu papunta
Bata kang kaya makitultulan
Sana nung byasa yang magpaynawa.
Sugiran me man kabang maranun
E ya sumukal-lub, paytigatig
Sapat nang palage pamagdatun
E ya’ng lunto babad payligalig.
Dapot na’ng dail ning pamidapal
E wari sapat oras ing relo
Nanung asapat ning pamagsasal
Nune mu sumure kalbug-aldo.
— Lumakad kang pakala-kalale
— Malambatan yang pulayan ing bie.

Posted in Poesia, Poeta Lakandiwa, Sonetu | Leave a comment

” ANTI KAMING RELO “

    ( lng Bie ning Manima )

Masakit pin tutu, bie king kailugan
nung biasa lang bina, abe mung manasan
ing pijung malyari, nung e mu samasan
ala kang apala, gyang nang kekang gawan

Ugali ding asan, lakwas na’ing talapia
malagwa yang dakpan, king mababo sapa
ustung asalat me, king burak sinapa
lamu dinaklut kang, asan kareng batya.

Kaibat ming linigo, at bayu ke sake
kanita pa kanan, bakal ming tinape
termus ming daralan, karagli yang lage
ban keng maka-ilup, king tinimplang kape.

Agna-agnan kaming babagse pauli
ban e panamdaman, saganan ing pali
anya pane’yng aswal, ban karas palengki,
reng ikwa ming asan, agad lang misali.

Detang mamanangung karin maka-puestu
maka-sadyang tambing, timba ra’t pangilu
itang sakadorang, maki-pamorsientu
keng kayli nang gamat, atin yang resibu.

Makanyan kasimpli, ing bie mi aldo’do
e tuknang dudurut, anti kaming relo
pasalamat mi pa, king Dios atyu babo
neng babi ing ulam, a sigang keng miso.

       *06 Nobiembre 2014*

(neng WakaOjie Mangalindan Peña)

Posted in Bie, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena | Leave a comment