Uran

(ILUVia = Espanyol)
20 Setyembre 2015 – 7:38 A.M.
12 silaba, 6-6 sesura, 4 a telatag,10 estropa

1.
Kabang durugang yá ing gulung ná ning bié
at layun yáng mamun ing napun a mamé,
e me patugutan ing bie kung malumbé,
yápà me’t tutuksuan king lasak náng salé.

2.
Karing balang patak múng dagpa’t babagsak
lua láng masalusu ring agnan papatak
karening mátá kung mapagal náng kikyak
king dusang likwa’ná ning sintang masalpak.

3.
King pamagmalu’ning matamlé karimlan
aklis ing parating kaku mú daralan
potang papatak ká king benging kaniglan,
antimong ala náng abak páng daratang.

4.
Kasibul kanita, malualas ne’ing banuá,
ume nong sisirut ding bulung king sangá.
Limput yá mo waring mabanglung sampagá
i Via king bie kúng maluat kung penayá.

5.
Layun neng diligan ing ardin a maû
king ambun a digpa king malanging salû;
king pali na’t aslag ning lugud a mamû
memanyampaga lá, ding rosas ning pusû.

6.
King makapadurut… melodya ngan warî,
ing daramdaman kú pane ngang lawiwî;
king pamagpalto ná ning pina’ning Arî,
kilulan meng lubus ing bie kung duwagî.

7.
Mesalang tibubus ing makapaligid,
limbug ngan ing sablang manuksung ligalig;
metapang ya’ing pusu king kalmang mipandig
uli ning lugud náng… ngana, e madaig.

8.
Dapot king penandit náng pamagpainawá
ning bié king kalagas ning babalang dimlá,
pe’inawa yá naman ing merimlang sintá,
mengayagtal lá ring bulung ning ligayá.

9.
Mabilis neng tikyan ing dimlang menamun
ning kalagas a king kaleldo miglulun;
tinulu káng agnan ning panaung memun,
migparimlang lubus king pali ning napun.

10.
Inya istung ika ná ing umeng datang
babalik lá kaku ding aldo maintang;
itang pamakamal a kaku inampang
ning kanaku minye uran alang tuknang.

Yng Bantulut A Siualâ
California, U.S.A

This entry was posted in Bie, PL Apo Gonzales, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *