Antak, puki


Ing antak o puki yapin ing maselan dang parti ring kababainan a makapilatan babo ring aduang hita, siping ning tumpiak.

Kareng e na anak a babai, makakambil ya keng tinubung bulbul makapatulug.

This entry was posted in Kataya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *