GAMAT

Sinulat neng Babaing Matun 5/26/2014

Dening kakung gamat nung kumpara ku la
Mengari lang basan kuskus keni’t keta
Nasa nang kumintab ding malda’ing dalan da
E na paalata… ‘gyang misakitan pa

Ding gamat a reni mengapal menabtak
King kakagambul da king gabung mengasias
E da man sikasu ing sakit at kaplas
Agyang dadaya la king suksuk metarak

Palad a magaspang kaku lang lalawen
Karing tanam dayat bata dang babanten
Bagutan ing dikut, king danum sesesen
Ban ating pupulan ding kayang memalen

Ngeni ko pagmasdan dening kakung palad
Ala nalang lambut ume nang kinupas
Deni mang gulis da e no ayaninag
Ing malino namu ding kalyu at sugat

Agyang nanung obra e ku’iti atrasan
Ma’pa-opisina agyang king dayatan
Lapis ya ma’t papil, ‘gyang sarul ing talnan
Gawan ku’ing agyu ku ban akwa’ing parasan

Agyang makanyan man pagmaragul ku la
E la man malambut, kutis porselana
Agyang magaspang la antimo ing liha
Dening kakung sapni apakabsyan kula

Deng lalaki ngeni malagu’ing pantunan
Gamat a malambut, manyaman aplusan
Labanus a balat, makorting katawan
Bahala nako sa ala kung pakyalam

Babie ku ing atul kekayung babasa
nung na’ng asabi yu kening kakung paksa
nung sabyan yu kaku e tutu’ing simbitla
meko keni ngeni mata’ing magsalita

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *