Ing Kakung Bangungut

ika’ing pantunan ku king karalduman
neng benging babagyu, ban mukung payungan
munye payul kaku neng e balu’ing gawan
kumaul at sabyan o Kate agyu mu yan..

eku akalingwan aldo na ning dulum
minanging masikan, mengildap pon duldul
metuling ya’ing banwa, king kakung pagmalun
anti mong kaladwa, kanaku bubulung

bulan ning nobiembri, metung yang bangungut
a-kinsi kanita, king isip kung bubut
eku pa man tikman, mayumu mung lugud
mapali mung kaul, karela nang pitlud

agiang nang gawan kung, magbalabaligtad
mamagsirku-sirku, pane king paninap
mewala ka yatu, emu man apasiag
nung nanu’ing e tutu, ing mali at mayap

ing lua ku papatak neng aganaka ka
ing ditak a aldo a pamiabe ta
ing tauling amanu inapse kanita
“sige manik naka matudtud.. paynawa”

ekupa man mipiak atin akbung dimdam
mipabalikwas ku king kakung pagkeran
ing balas ning baril digsu ku mituran
linsut king sawali kanaku papanpan

ing kabug ning salu at takut misamut
ikit ko ding baril keka ‘tang matutuk
daraya ka gamat kaybat sasayukut
pinuntirya dane ban baril e magut

ela mikaswelu linub lapa bale
linukdang la awang at keka linele
ketang lalam eran nung nu ka mipase
kilbit de ing baril ing laman gisan de

gaga ku’t gulisak alang makaramdam
agiang sasyo naku ela man tinuknang
bayu la miglako karelang sigraduan
enaka miligtas ding ‘lang Dyos katawan

kaybat tinipa ku’t mengulait saup
karing siping bale ‘lang linual king takut
biltangan ku’ing pale misakab, misubsub
karetang pilapil, lawas ampong dikut

ekuna balu nung makananung miras
bale ding apu ku, minyapak kung burak
at kaibat na nita e balu’ing merapat
inyang mimasmas ku kabaung ne’ing ka’rap

daya king lupa na, edaman lininis
ing lua king mata na , mamagus king gilid
antimong saingsing, king tinggap nang sakit
kilub ning kabaung, ikit keng manangis

sinulat neng BABAING MATUN 8/2/15

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *