πŸ’— Amanu Ning Indu πŸ’—

Ume ta nang lungub, kekatang umpisan
Keni king aguman, Ambag Ning Magalang
Iyapag ing beluan, irake ing yaman
Katmuan ta lang tula reng pusu’t isipan.

Nung nukarin ka man, e sangkan at biru
Paramdam mu’yng suala, tagkilan ya pusu
Makisanmetung na kening pamagsuyu
At pamagmasabal king amanung tutu.

Anya mekeni na, kabalen kung tune
Ing amanung menan, tara na iyapse
Ipasyag tang wagas, lugud at dalise
Ban e makalingwan, iti gamitan te.

Dinan ta yang oras, kaulan at lingapan
Amanu ta’ng Sisuan dapat yang luguran.

Luid ya ing Amanung Sisuan!

🌷 Tulang ning Magalang πŸ€
~ melanie29aug2020 ~
Melanie Cunanan

This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *