­čî╣ABE-ABE KAPAMPANGAN­čîĚ

Abe-abe Kapampangan, ini metung yang aguman
Nung nukarin akit mu ngan ing daliseng talamitan
Ing mumunang kapagnasan, misanmetung king parasan
Deng amanung mekalingwan kailangan ta lang gambulan.

Kening beluang adadake kekatamung manigaral
Katmung tula at kayapan uling atin ta’ng masabal
Kimut tamung mapayapa para ini dinan dangal
Ing rispetu at ing lugud, ini ibie ta’ng marangal.

Tayid-tayid, tipun-tipun, italakad, palabungan
Sesen ta ya at luguran ing Amanu tamung Sisuan
E ya dapat pikarine, iapse king pilubluban
Igulisak itang puge, kekata yang iparamdam.

Mekeni na KaABE mi, lungub na ka kening bale
Salilung ka at makiabe, makiramdam ‘giang keng lele
Amanu mu idake me at banglu na asangap me
Kalidad na iyang tune, ini e me apaglibe!

ABE-ABE KAPAMPANGANÔÇŽ
TARA NANG MANGAPAMPANGAN!

­čŹÇTulang ning Magalang­čŹÇ
melanaie20sept2014vicenza
Melanie Cunanan
Melanie Cunanan Naguit

This entry was posted in Poetisa Melanie Cunanan Naguit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *