Manggang Manibalang

© Antonio Mallari Medina

Napun gatpanapun, king lalam ning mangga,
Karin cu linukluk, sangcan magpainawa,
Ban da cang abatio, kbang yayus mu la,
Detang kekong pinggan, keta king bangerra.

Manggang Manibalang
This entry was posted in Central Luzon Daily, Poesia, Poeta Antonio M Medina. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *